อะไรคือปัญหา?! ทำให้การจัดสรรโควต้ารมต. ประยุทธ์2 จบไม่ลง ?!

Publish 2019-06-10 17:04:47


อุนทินโพสต์เฟสบุ๊กในวันหยุดที่ผ่านมาบอกว่ากระทรวงมีไว้ให้คนเข้ามาทำงาน ไม่ใช่มีไว้ให้มาเที่ยวแลกไปมา จบข่าว เลยเป็นที่มาในคุณธนกร รองโฆษกออกมาโพสต์ว่า 1.กระทรวงมีไว้ทำงานเพื่อประชาชน ไม่ใช่มีไว้ให้เข้ามาหางานเพื่อเข้าบริษัท #ถูกต้องนะครับ กระทรวงมีไว้ทำงานเพื่อประชาชน และที่สำคัญไม่ได้เก็บไว้ให้บริษัทเข้าไปหางาน #ถูกต้องนะครับ 3.กระทรวงมีไว้ให้ทำงานเพื่อประชาชน แลกเปลี่ยนได้ เพื่อจะเอาไปเพื่อประโยชน์ใด #ถูกต้องนะครับ 4.ไม่ยอมแลกเก็บไว้ทำงานเพื่อประชาชนหรือหางานให้บริษัท#คนเขาสงสัยกระทรวงนี้ของค่าใครอย่าแตะ 5.ไม่มีใครแลกอะไรกันไปมามาแต่หาความเหมาะสมนินทากระทรวงให้บริษัท#ถูกต้องนะครับ แต่ไม่นานข้อความก็ถูกลบออกไป เป็นการตอบโต้อนุทิน
;