อนค.ผู้นำฝ่ายค้านตัวจริง?! เขย่ารบ.ทั้งใน-นอกสภาเบียดพท.หมดราคาพรรคบิ๊กเบิ้ม ?!

Publish 2019-06-17 18:53:19


ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเป็นการรายงานว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการปรับโครงสร้างพรรคซึ่งคาดว่าพลตำรวจโทรวิโรจน์ เปาอินทร์เซ็นใบลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคไม่เกินวันที่24มิ.ย.นี้เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาซึ่งวันนี้7พรรคจะมีการประชุมร่วมกันที่ว่าการของพรรคเพื่อไทยถึงกรอบการทำงานร่วมกันในวันที่18มิ.ย.พรรคก็จะเรียกประชุมสส.เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกับสภาและจากนั้นวันที่18-19มิ.ย.จะมีการเรียกประชุมอีกครั้งเพื่อพูดคุยถึงการปรับโครงสร้างพรรคก่อนจะแจ้งไปยังกกต.เพื่อดำรงเลือกกกบห.ชุดใหม่การปรับโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้จะเป็นการปรับครั้งใหญ่
;