จะตัดสินใจยังไง?! หลังนายกลุงตู่ ถูกถล่มเล่นงาน ทุกทิศทาง?!

Publish 2019-06-18 17:17:47


ด้านความเคลื่อนไหวทางพรรคประชาธิปัตย์ คุณจุรินท์หัวหน้าพรรคได้พูดถึงประเด็นความคืบหน้าในรายชื่อในการส่งรายชื่อรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นผู้ดำเนินการส่งรายชื่อ7รัฐมนตรีของพรรคให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วและพรรคได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วไม่พบว่าใครมีปัญหาอะไร คุณจุรินท์ยังให้สัมภาษณ์หลังจากที่พรรคมีมติ7รายชื่อรัฐมนตรีก็เชื่อว่าไม่มีแรงกระเพื่อมอะไรอะไรตามมาเพราะเป็นมติร่วมที่ทุกคนยอมรับ เชื่อว่าพรรคต้องขับเคลื่อน3มิตรมติเหมือนกันก็คือการขับเคลื่อนรัฐมนตรีของพรรคการขับเคลื่อนงานภาระกิจของพรรคส.ส.พรรคและมิตรมติ3คือการขับเคลื่อนผ่านกรรมการบริหารทีมอเวนเจอร์ที่จะมีผลสัมฤทธิ์ลงไปสู้พื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก็มีรายงานว่าตามขอตกลงที่ทำเอาไว้ว่าในที่ประชุมร่วมว่ากรรมการบริหารพรรคส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อพิจารณ์บุคคลเป็นรัฐมนตรีก็กำหนดให้ส.ส.แบบรายชื่อที่เป็นรัฐมนตรีต้องลาออกจากส.ส.ไม่ร่วมไปถึงหัวหน้าพรรคและเลขาพรรคเพราะถือว่าโครตต้าพิเศษ ด้วยคุณจุรินท์หัวหน้าพรรคได้แจ้งว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาการรับทราบแล้ว โดยจะทำตามมติตกลงของพรรคเมื่อรับทราบว่าได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีของพรรค โดยคนที่ไม่เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แบบรายชื่ออีก2คน
;