"สมพงษ์" ผงาดนั่งหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่ พร้อมลั่นไม่ได้ติดต่อ "ทักษิณ"พรรคทำงานกันเอง

Publish 2019-07-12 16:48:50


สืบเนื่องจากในวันนี้ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย มีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  จำนวน 29 คน ได้แก่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ 


ทั้งนี้ยังได้มีการเลือก เลขาธิการพรรค และรองหัวหน้าพรรค 15คน คือ
1.นาย ปลอดประสพ สุรัสวดี    2.นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง    3.นายชูศักดิ์  ศิรินิล
4.นายไพจิต ศรีวรขาน           5.นายเกรียง กัลป์ตินันท์       6.นายวิทยา บูรณศิริ
7.นายสามารถ แก้วมีชัย         8.นายวิชาญ มีนชัยนันท์       9.นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว
10.นายชวลิต วิชยสุทธิ์         11.นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์   12.นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
13.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร   14.นายนคร มาฉิม              15.พ.ต.ท. สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 

 

รองเลขาธิการพรรค 7 คน คือ1.นางสาวละออง ติยะไพรัช  2.นายจิรายุ ก่วงทรัพย์  3.นายสุรชาติ เทียนทอง  4.นางสาวขัติยา สวัสดิผล  5.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล  

6.นายจตุพร เจริญเชื้อ  7.นายศราวุธ เพชรพนมพร    กรรมการบริหารพรรค คือ1.นายประพนธ์ เนตรรังษี 2.นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์

นายทะเบียนพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี  สำหรับคือเหรัญญิกพรรคนายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ และ โฆษกพรรคนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
 ขณะเดียวกัน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สิ่งแรกที่ตนจะทำหลังจากรับตำแหน่งคือ จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหลายคณะเพื่อทำงานในด้านต่างๆ และในการประชุมสภาจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาล ต้องตรวจสอบนโยบายที่ยังไม่ดีควรได้รับการชี้แจงแก้ไข, การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในเดือนกันยายน ที่ผ่านมา 2-3 ชั่วโมงผ่านงบประมาณไปกว่า 2 ล้านล้าน ดังนั้นจะต้องดูให้ละเอียดว่าเม็ดเงินต่างๆ เอาไปใช้ทำอะไรบ้าง และสุดท้ายคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงสิ้นปี 

ส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่อยากให้ล้มร้ฐบาลในสภา นายสมพงษ์กล่าวว่า ไม่เกี่ยว รัฐสภาไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ ขึ้นอยู่กับตัวรัฐบาลเอง และประชาชนก็จะเห็นเอง นายสมพงษ์ ย้ำว่าให้นายกรัฐมนตรีขยันหน่อย 
 

 กระแสข่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร จะวางมือการเมืองหรือไม่ นายสมพงษ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ และไม่ได้ติดต่อกับนายทักษิณ แต่ต้องยอมรับว่าพรรคถูกสร้างขึ้นมาจากนายทักษิณ แต่ตอนนี้คนในพรรคทำงานกันเอง ส่วนเรื่องการแบ่งกลุ่มแบ่งขั้วในพรรค ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องจับกลุ่มกัน แต่วันนี้ก็ไม่เห็นมีอะไร แบ่งงานให้กับทุกคน

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน