ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ 6 ราย

ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ 6 ราย

Publish 2019-08-09 17:55:27


วันนี้ ( 9 ส.ค.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ให้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกะพ้อและสังกัดกองร้อย อาสารักษาดินแดนอำเภอยะรัง กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 

1. สมาชิก สุพจน์ ผลผลา เป็น นายหมวดตรี

2. สมาชิก อัสรี จูแร เป็น นายหมวดตรี

ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

3. สมาชิก บือราเฮง จิ เป็น นายหมวดตรี

4. สมาชิก มูฮามัด เต๊ะเด็ง เป็น นายหมวดตรี

5. สมาชิก สุไลมาน แวอุเซ็ง เป็น นายหมวดตรี

6. สมาชิก อับดุลเลาะ สาและ เป็น นายหมวดตรี

ทั้ง 4 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562อย่างไรก็ตาม ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

พระบรมราชโองการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
-พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
-พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
- "พล.อ.ประยุทธ์ " รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกฯ เผยจะทำงานสนองพระราชปณิธาน-ปราบคอร์รัปชั่น ลดความเหลื่อมล้ำ
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน