สหภาพฯทีโอที ยื่นหนังสือ “บิ๊กตู่”  คืนกรรมสิทธิ์ “ท่อร้อยสายสื่อสาร”  ป้องทรัพย์สมบัติชาติ  หวั่นแปรสภาพเป็นกิจการทุนเอกชน??

สหภาพฯทีโอที ยื่นหนังสือ “บิ๊กตู่” คืนกรรมสิทธิ์ “ท่อร้อยสายสื่อสาร” ป้องทรัพย์สมบัติชาติ หวั่นแปรสภาพเป็นกิจการทุนเอกชน??

Publish 2019-09-05 15:01:46


จนถึงวันนี้ยังเป็นประเด็นที่ สหภาพ บมจ.ทีโอที ยังคงเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน  ซึ่งแผนงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์กรุงเทพมหานคร  เนื่องจากที่ผ่านมากทม.โดยบริษัทกรุงเทพธนาคม ได้ดำเนินการให้บริษัทเอกชนรายหนึ่ง  เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะที่สหภาพฯและพนักงานทีโอที  เห็นว่าหน่วยงานที่ควรเป็นผู้รับผิดชอบ ตามสิทธิและอำนาจหน้าที่ ลำดับความก่อนหน้านั้น  6  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ประกอบด้วย 
 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
3.บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
5.บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
6.บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

 

 

 

ต่างก็ออกมาคัดค้านการดำเนินการของกทม.และบริษัทกรุงเทพธนาคม เนื่องจากเห็นว่าการมอบหมายให้บริษัททุนรายใหญ่ อย่าง “บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น”  เพียงรายเดียวเข้าบริหารจัดการ  หรือ  Network Operator  โดยให้สิทธิเรียกค่าตอบแทนเป็นเวลาถึง 30  ปี  แลกกับผลประโยชน์มูลค่า 25,000 ล้านบาท  มีลักษณะเข้าข่ายการสร้างการตลาดผูกขาด ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ๆ

 

 

คลิกอ่านข่าวประกอบ : รีเทิร์นศึก “ท่อร้อยสาย” !! ทีโอทีเต้นผาง โดนยึดสิทธิ์ มอบทุนยักษ์กินยาว 30 ปี 6 บริษัทโทรคมนาคม จับมือแน่น..ยอมไม่ได้!?

 

 

 

กระทั่งเมื่อช่วงปลายเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา  สำนักงานกสทช. โดย  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ได้เชิญผู้ให้บริการโทรคมนาคม  6  ราย   มาพูดคุยในประเด็นข้อขัดแย้ง  

 

 

 

พร้อมระบุว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของทางกลุ่มโอเปอเรเตอร์  แต่ได้มีการกำชับทางบริษัทกรุงเทพธนาคม ว่า การดำเนินการต้องไมขัดต่อมาตรา 35  ซึ่งกำหนดว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3  ต้องดำเนินโครงการเอง ตามประกาศกสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือ กับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมต่อไป

 

 

ดังนั้น บริษัทกรุงเทพธนาคม จึงไม่สามารถทำสัญญาให้  โอเปเรเตอร์รายหนึ่งรายใด  มารับผิดชอบโครงกาท่อร้อยสาย  เพื่อไปให้บริการต่อกับโอเปอเรเตอร์อีกทอดหนึ่ง

 

 อย่างไรก็ตามล่าสุด  สหภาพฯบมจ.ทีโอที   ได้ทำหนังสื่อถึง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  อีกหนึ่งฉบับ  เรื่อง ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรณีให้ กทม.เป็นผู้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน  ในพื้นที่กทม.

 

 

โดยรายละเอียดของหนังสือร้องเรียน สหภาพฯบมจ.ทีโอที ยังยืนยันหลักการ ว่า ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ที่รับผิดชอบให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม  จึงเรียกร้องขอให้พิจารณาเรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริการดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของบมจ.ทีโอที

 

 

ตามข้อเสนออันประกอบด้วย  1.ขอการสนับสนุนให้ คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ปัจจุบัน ทำหน้าที่กำกับ ดูแลงานของ บมจ.ทีโอที อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในการกำกับดูแลงานของ บมจ.ทีโอที

 

 

2.ขอให้หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ใช้บริการของบมจ.ทีโอที  ซึ่งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ ของ บมจ.ทีโอที  ถือเป็นสมบัติของชาติและประชาชน  ที่หน่วยงานของรัฐ สามารถมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  และเงินรายได้จากการให้บริการ ก็จะย้อนกลับเป็นผลกำไรไปยังกระทรวงการคลัง 
 

 


3.ขอให้บมจ.ทีโอที เป็นผู้วางระบบท่อร้อยสายใต้ดิน หรือ ท่อโครงสร้างพื้นฐานร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานตร  เนื่องจากปัจจุบัน บมจ.ทีโอทีมีท่อร้อยสายใต้ดิน ในสัดส่วนมากถึงร้อยละ 96 ของจำนวนท่อร้อยสายใต้ดินทั้งหมด  

 

 

ดังนั้นเมื่อรัฐมีนโยบายนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จึงควรให้บมจ.ทีโอที เป็นผู้สร้างท่อและให้บริการท่อร้อยสายใต้ดิน  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ให้บริการภาคเอกชน โดยไม่แสวงหากำไร  ในทางตรงข้ามหากธุรกิจท่อร้อยสายอยู่ในมือบริษัทเอกชน จะทำให้ธุรกิจให้บริการการสื่อสารไม่ได้มีสภาพที่เป็นการแข่งขันอย่างแท้จริง

 

  

4.ขอให้บมจ.ทีโอที เป็นวางระบบโครงการข่ายการสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ยุคที่ 5  หรือ 5 G เพื่อให้ภาครัฐเป็นเจ้าของระบบ 5 G  อันเป็นทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน