เละเทะไม่มีชิ้นดี!! กสทช.ฟันฉับเลิกสัญญาทีโอทีทำเน็ตชายขอบแล้ว หลังให้โอกาสแก้ไข เคยโดนสหภาพฯร้องผู้บริหารบกพร่อง!

เละเทะไม่มีชิ้นดี!! กสทช.ฟันฉับเลิกสัญญา"ทีโอที"ทำเน็ตชายขอบแล้ว หลังให้โอกาสแก้ไข เคยโดนสหภาพฯร้องผู้บริหารบกพร่อง!

Publish 2019-10-07 18:06:06


ได้บทสรุปแล้วสำหรับโครงงานจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ  หลังจากเกิดปัญหาความการดำเนินงานล่าช้า  เป็นผลทำให้ บมจ.ทีโอที ต้องถูกเรียกปรับเป็นเงินราว 9 แสนบาทต่อวัน  และทางสหภาพ บมจ.ทีโอที เคยมีการทำหนังสือถึง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ขอให้ดำเนินการสอบสวนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโครงการดังกล่าว

 

 

 
ล่าสุด นายฐากร ตัณฑสิทธิ์   เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า  จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทำให้ที่ประชุมบอร์ด  กสทช.  สั่งการไปยังสำนักงาน กสทช. ให้ทำหนังสือ  ถึง  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ยกเลิกสัญญากับ บมจ. ทีโอที  ที่ชนะประมูลโครงการนี้  จำนวน  3 สัญญา  วงเงินรวม 6,486,399,926 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย

1. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) วงเงิน 2,103,800,000 บาท

2. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) วงเงิน2,492,599,999 บาท

3. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ วงเงิน 1,889,999,927 บาท

 โดยขั้นตอนทั้งหมด กสทช.ได้แจ้งให้ บมจ.ทีโอที  มาดำเนินการกำหนดค่าเสียหายที่สำนักงาน กสทช.  และในส่วนงานใดที่ ทีโอที ได้ส่งมอบมาแล้ว และเป็นงานที่คณะกรรมการตรวจรับได้  ก็จะมีการตรวจรับและเสนอเพื่อที่จะอนุมัติเงินงวดให้กับทีโอทีต่อไป 


ขณะเดียวกันส่วนงานใดที่เสนอมาแล้ว  แต่ไม่สามารถตรวจรับได้  สำนักงาน กสทช.จะไปดำเนินการออกประกาศประกวดราคาใหม่ เพื่อที่จะให้บริษัทใหม่ เข้ามาดำเนินการทำงานในส่วนสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยถ้ามีการประกวดราคาเพิ่มเติมแล้ว ถ้ามีงบประมาณที่เกินจากสัญญา ทีโอทีจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงบประมาณดังกล่าวต่อไป

 

ในภาพรวมจะมีการตั้งคณะทำงานร่วม ระหว่าง บมจ.ทีโอที กับ สำนักงาน กสทช. เพื่อที่จะกำหนดงวดงานใดบ้างสามารถดำเนินการจ่ายเงินใหักับทีโอทีได้   งวดงานใดบ้างที่ผิดทีโอที  และงวดงานใดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ   ทางสำนักงาน กสทช.จะเร่งหาผู้รับจ้างรายใหม่  เพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของประชาชนในเขตพื้นที่ทุกพื้นที่ และการใช้งานของประชาชน ซึ่งมีการตั้งเป้าหมาย ภายในปีนี้หรือต้นปี   2563  ทั้งโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ทุรกันดาร  และเน็ตประชารัฐในพื้นที่ชนบทที่ กสทช.ดำเนินการ เป็นผืนเดียวกัน ไปรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ดีอีเอส) จำนวน  24,700 หมู่บ้าน  จะเป็นผืนเดียวกันในการให้บริการทั่วประเทศทั้งหมด 

 

ทางด้าน  นายพุทธิพงษ์   ปุณณกันต์   รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   (ดีอีเอส)   เปิดเผยว่า กรณีการยกเลิกสัญญาเน็ตชายขอบ ระหว่าง  บมจ.ทีโอที และ กสทช.  เบื้องต้นจากข้อมูล พบว่าเป็นปัญหาของบมจ.ทีโอที ที่ต้องทบทวนการดำเนินงาน  ว่า  ทำไมไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามทีโออาร์     แต่จากการดูเหตุผลการยกเลิกสัญญา   มีข้อเท็จจริงว่าบมจ.ทีโอที   ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเลย   เท่ากับเป็นการถ่วงเนื้องานทำให้กสทช.เปิดให้บริการไม่ได้  ย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดเป็นปัญหาของบมจ.ทีโอทีที่ต้องรับผิดชอบ  เพราะบมจ.ทีโอทีไม่ใช่องค์กรเล็กๆ  การทำงานต้องมีประสบการณ์มากสมควรอยู่แล้ว  ซึ่งที่ผ่านมาเข้าใจกสทช.พยายามให้โอกาสและขยายระยะเวลาแต่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-กสทช. แนะวิธี ยกเลิก SMS ที่เราไม่ได้สมัคร

-เร่งยกเลิกคำสั่งคสช! “ปลดล็อค”สรรหากสทช. แก้ปัญหาบอร์ดเกียร์ว่าง ปล่อยสำนักงานแบกภาระ

-ผู้มีรายได้น้อยเฮดังๆอีกครั้ง "กสทช." ส่งจดหมาย ถึงบ้านสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ใช้เน็ตฟรี 3 ปี เริ่มใช้ 1 พ.ค

-ผู้มีรายได้น้อยเฮ กสทช. มอบของขวัญปีใหม่ อินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงฟรี 3 ปี เริ่ม 1 พ.ค. 62
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กองบรรณาธิการข่าว
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;