ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่

Publish 2020-01-21 12:29:55


วันนี้ (21/1/2563) ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่ ที่นายณฐพร โตประยูรอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 โดยใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 50 
 โดยมี 4 ผู้ถูกร้อง ดังนี้ พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2, นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 

ทั้งนี้ นายณฐพร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของ นายธนาธร, นายปิยบุตร และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

 ศาลรัฐธรรมนูญพิเคราะห์แล้วมีคำวินิจฉัยว่า  เป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้อง   เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซ ต์  ไม่มีพฤติการณ์ว่าผู้ถูกร้องทั้ง 4 ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด  จึงวินิจฉัยว่า ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา 49 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน