ศอปส.ลุกอือ ไล่ ธนาธรพ้นแผ่นดินไทย ท้าเดือด แน่จริงออกมาอย่าใช้นศ.เป็นเครื่องมือ

ศอปส.ลุกอือ ไล่ "ธนาธร"พ้นแผ่นดินไทย ท้าเดือด แน่จริงออกมาอย่าใช้นศ.เป็นเครื่องมือ

Publish 2020-09-17 15:14:02


ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ ศอปส. นำโดยนายสุเมธ ตระกูลวุ่นหนู และนายจักรพงษ์ กลิ่นแก้ว นำมวลชนเคลื่อนขบวนชุมนุมจากสมาคมปักษ์ใต้ มายังอาคารไทยซัมมิท ที่ทำการคณะก้าวหน้าเพื่อกดดัน และแถลงการณ์ไล่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้า ให้พ้นประเทศไทย เพราะเห็นว่านายธนาธร เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มผู้ชุมนุมเยาวชนปลดแอก ซึ่งวันนี้มาเพื่อเตือนนายธนาธร ว่าให้หยุดพฤติกรรมการจาบจ้วงสถาบัน รู้สำนึกคุณแผ่นดิน  และหยุดสนับสนุนม็อบเยาวชนปลดแอก พร้อมท้า ถ้าแน่จริง ให้นายธนาธร ออกมานำหน้ากลุ่มนักศึกษา ไม่ใช่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ และเหคุผลที่เชื่อว่านายธนาธร สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษา เพราะทุกการชุมนุม และการเคลื่อนไหวที่สถานีตำรวจจะพบเห็นทุกครั้ง

 ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ ศอปส. นำโดยนายสุเมธ ตระกูลวุ่นหนู และนายจักรพงษ์ กลิ่นแก้ว นำมวลชนเคลื่อนขบวนชุมนุมจากสมาคมปักษ์ใต้ มายังอาคารไทยซัมมิท ที่ทำการคณะก้าวหน้าเพื่อกดดัน และแถลงการณ์ไล่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้า ให้พ้นประเทศไทย เพราะเห็นว่านายธนาธร เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มผู้ชุมนุมเยาวชนปลดแอก ซึ่งวันนี้มาเพื่อเตือนนายธนาธร ว่าให้หยุดพฤติกรรมการจาบจ้วงสถาบัน รู้สำนึกคุณแผ่นดิน  และหยุดสนับสนุนม็อบเยาวชนปลดแอก พร้อมท้า ถ้าแน่จริง ให้นายธนาธร ออกมานำหน้ากลุ่มนักศึกษา ไม่ใช่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ และเหคุผลที่เชื่อว่านายธนาธร สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษา เพราะทุกการชุมนุม และการเคลื่อนไหวที่สถานีตำรวจจะพบเห็นทุกครั้งและยังได้อ่านแถลงการณ์ ขับไล่นายธนาธร ให้ออกจากประเทศไทย เพราะเห็นว่านายธนาธร มีมิจฉาทิฐิ มองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ คือปัญหาและอุปสรรคต่อการเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่ตนเองบูชา สร้างวาทกรรมกล่าวร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ปรารถนาอำนาจทางการเมือง เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับพระมหากษัตริย์ และใช้ทรัพย์สินที่มีตั้งพรรคการเมือง ชักชวนเพื่อนฝูง เยาวชนนักศึกษา ให้ออกมาต่อต้านสถาบัน พร้อมสมคบกับองค์กรต่างชาติ แทรกแซงรากฐานสังคมไทยกระทั่งคิดล้มล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ทั้งนี้อาจจะเป็นสิทธิ์ของนายธนาธรที่ไม่อาจห้ามได้ แต่หากไม่เคารพ และไม่จงรักภักดีต่อสถาบันทั้งที่ตระกูลร่ำรวยมั่งคั่งมาจากแผ่นดินไทยใต้พระบรมมาโพธิสมภาร นายธนาธรจึงไม่สมควรที่จะอยู่บนพื้นแผ่นดินไทย ทางกลุ่มจึงเห็นสมควรต้องขับไล่นายธนาธรให้พ้นออกจากแผ่นดินไทยทันทีโดยการทำกิจกรรมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีตำรวจ สน.มักกะสันจำนวน20นายมาดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากัน
หลังอ่านแถลงการณ์้สร็จสิ้นจากนั้นทางกลุ่ม ได้เคลื่อนขบวนมายังสถานทูตอเมริกา เพื่อเรียกร้องขอให้ทบทวนและให้หยุดให้กานสนับสนุนใดๆกับนักการเมืิอง นักวิชาการ นักกิจกรรม ที่้เคลื่ิอนไหวต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ในทันที

 

 

 

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน