ผอ.รร.บดินทรเดชาประกาศสั่งปิดเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

"ผอ.รร.บดินทรเดชา"ประกาศสั่งปิดเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

Publish 2020-09-24 15:44:54


จากกรณี เพจ บอดินไม่อินเผด็จการ โพสต์ข้อความระบุว่า ศุกร์นี้มีม็อบ!!! #ทุบกะลาตาสว่าง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 16:00-18:00น.ที่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)ขอเชิญนักเรียนและประชาชนผู้มิได้มีมลทินมัวหมองทุกท่านมารับฟังการปราศรัยจากกลุ่ม #นักเรียนเลว องค์กรนักเรียน 6 องค์กร ครู และนักกิจกรรมฯอีก 2 ท่าน#บอดินไม่อินเผด็จการ

 ล่าสุด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ออกประกาศ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓เรื่อง แจ้งการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เรียน ผู้ปกครองนักเรียน  ด้วยโรงเรียนได้รับแจ้งว่าในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.มีการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มบอดินไม่อินเผด็จการในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 ตามระเบียบกระทรวศึษาธิการวด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โรงเรียนจึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน 6๕๖๓ เพื่อระงับหตุหรือเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการจัดสอนชดเชยและแจ้งให้ทราบในภายหลัง จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ (นายวิสิทธิ์ ใจเถิง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน