ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล นั่งที่ปรึกษา (สบ 9 )

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล นั่งที่ปรึกษา (สบ 9 )

Publish 2021-03-28 20:01:12


วานนี้ (28/3/2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9 )สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564

ประกาศณวันที่ 28 มีนาคมพ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงผู้บังคับการ  75 นาย ให้มีผล ณ 1 เม.ย.

 

 

>>Lazada ช้อปสุดคุ้มโปรเด็ดส่งฟรี รับเงินคืน15%สนใจคลิก<<
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน