วรงค์ประกาศกร้าว พร้อมรับไม้ต่อจากประยุทธ์

"วรงค์"ประกาศกร้าว พร้อมรับไม้ต่อจากประยุทธ์

Publish 2021-10-12 14:52:01


นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม หรือ "หมอวรงค์" หัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ

ผมหมอวรงค์ พร้อมที่จะรับไม้ต่อจากพลเอกประยุทธ์

หมอวรงค์

แจกส่วนลดลาซาด้าถ้าพี่น้องต้องการพรรคการเมืองที่สร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พรรคการเมืองที่เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง พรรคไทยภักดี ทางออกประเทศไทย

เชิญชวนผู้ภักดี มาร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับเรา

ที่พร้อมจะนำพาประเทศไปสู่ทางออกที่ดีกว่าเดิม

หมอวรงค์#รวมพลังภักดี

เชิญชวนผู้ภักดี มาร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับเรา

ที่พร้อมจะนำพาประเทศไปสู่ทางออกที่ดีกว่าเดิม

บัดนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะเปิดพรรคการเมือง "พรรคไทยภักดี" เพื่อรวมพลังผู้ภักดี นำพาประเทศไปข้างหน้า ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านอุดมการณ์

1. ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. สืบสานความเป็นไทย

3. ต้านทุนผูกขาด

4. เทคโนโลยีทันสมัย

5. พึ่งพาตนเอง

หมอวรงค์

แจกส่วนลดลาซาด้าติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน