กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

Publish 2016-05-25 17:45:14

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 โดยมีนายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ และนายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

นำนักศึกษาจำนวน 9 หลักสูตร ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์) บริเวณหน้าอาคารสาโรช สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "กรมป่าไม้" จับมือ "7 สีปันรักให้โลก " จัดกิจกรรม “ปันรัก รักษ์ผืนป่า ให้ผืนดิน” ปลูกป่าเสริมปี 3


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อแม่ของแผ่นดิน!!กลุ่มอนุรักษ์ชายเลน“บ้านท่าบ่อโก”ร่วมปลูกป่าชายเลนพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน“วันแม่แห่งชาติ”(ชมคลิป)