รีบแชร์ด่วน!!! เทคนิคการปลูกดอกดาวเรืองให้ทันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

Publish 2017-07-12 15:36:19


จากกรณีที่ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยเชิญชวน ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศ ให้ร่วมมือกันปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560

 ทั้งนี้ เพื่อให้ดอกไม้ออกดอกและบานสะพรั่งทันก่อนวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น ควรเริ่มมีการวางแผนการปลูกดอกดาวเรือง ดังนี้

1. เพาะกล้า วันที่ 5 สิงหาคม 2560
2. ย้ายกล้าปลูก 15 สิงหาคม 2560
3. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดอกดาวเรืองเริ่มออกดอก (อายุ 55 วัน)
ซึ่งจะทำให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งนานถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีวิธีดูแลต้นดาวเรือง ดังนี้
- เมื่อต้นดาวเรืองอายุ ประมาณ 15-25 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น
- อายุ 21-25 วัน ปิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งก้าน โดยปิดยอดบริเวณเหนือใบคู่ที่ 2 นับจากโคนต้น
- อายุ 35-45 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น
- อายุเริ่มปลูกถึงออกดอก ประมาณ 55-60 วัน และจะบานสะพรั่งถึง 31 ตุลาคม 2560
- การดูแลรักษา เช่น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย รดน้ำพอชุ่มให้สม่ำเสมอ

 ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร้อยรวมใจร่วมกัน "ปลูกดอกดาวเรือง" ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

ขอบคุณภาพ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย