อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

Publish 2017-07-17 12:20:00


          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เทศบาลตำบลเขาพระงาม ในการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward Kao PraNgam Tessaban Lopburi) และเยี่ยมบ้านต้นแบบผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี