จิตอาสาทำเพื่อพ่อ!!! ขอเชิญประชาชนร่วมลงทะเบียนจิตอาสาทำความดี ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

Publish 2017-07-18 14:50:33


เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และหน่วยราชการอื่น ๆและประชาชนจิตอาสา  ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 ทั้งนี้มีการดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นต้นแบบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2560  และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาลงทะเบียน เพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนกันเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการเปิดลงทะเบียนให้กับประชาชนที่สนใจเป็นจิตอาสาอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2560  ที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606  สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า  และจะมีการเริ่มทำความดีเพื่อถวายพระราชกุศลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้กำหนดเวลาปฏิบัติการออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่
- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 ธันวาคม 2560 ดำเนินกิจกรรมในเขตต่าง ๆ  ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจัดสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 – 28กรกฎาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน 
- ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 – 5 ธันวาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำหมวกแก๊ปพระราชทานและผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยสมุดบันทึกความดี พระราชทานแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนและเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย