เลื่อนอ่านคำพิพากษาไม่กระทบ AQ – แง้มสัญญานดีในการเจรจากับกรุงไทยและเร่งศึกษาโครงการพัฒนาที่ดิน 4300 ไร่

เลื่อนอ่านคำพิพากษาไม่กระทบ AQ – แง้มสัญญานดีในการเจรจากับกรุงไทยและเร่งศึกษาโครงการพัฒนาที่ดิน 4300 ไร่

Publish 2017-07-31 11:22:15

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่องความคืบหน้าในคดีแพ่งของบจก. โกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด กับธนาคารกรุงไทย ว่าทนายความของบริษัท โกลเด้นฯ ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษา อ้างว่า บริษัท โกลเด้นฯ และบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) เดิมมีภาระหนี้ตามคำพิพากษาในดีหมายเลขแดงที่ อม.55/2558 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งนักทางการเมือง ซึ่งเป็นหนี้จำนวนเดียวกัน โดยผู้บริหารของบริษัทโกลเด้นฯ และผู้บริหารบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกันเจรจาและตกลงประนีประนอมโดยบรรลุข้อตกลงในการเจรจาประนีประนอมยอมความกันแล้ว เพียงแต่รอการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในการผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้เท่านั้น

ทั้งนี้ผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย (โจทก์) ตกลงร่วมกันที่จะขอเลื่อนกำหนดอ่านคำพิพากษาของศาลออกไปอีกหนึ่งนัดเพื่อให้การปรับโครงสร้างหนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1 มีความประสงค์ที่จะประนีประนอมยอมความกับโจทก์ จึงเห็นสมควรอนุญาตให้เลื่อนคดีโดยนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 28 กันยายน 2560

อย่างไรก็ตาม แม้การอ่านคำพิพากษาของศาลจะเลื่อนออกไป แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรกับการการดำเนินงานของบริษัทหรือการกลับมาซื้อขายอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯยืนยืนว่ามีสัญญาณดีให้เห็น หลังจากการเข้าเจรจาหลายครั้งกับธนาคารกรุงไทย จึงทำให้บริษัทฯตั้งทีมพิเศษขึ้นมาเพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องที่ดิน 4,300 ไร่ ว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางใด หรือพัฒนาร่วมกับใครดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด