เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ดูงานประเทศมาเลเซีย

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ดูงานประเทศมาเลเซีย

Publish 2017-08-01 10:56:03

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีม ผู้จัดการสาขาและหัวหน้าทีมผู้แนะนำการลงทุน รวม 35 คน เยี่ยมชมดูงาน ธนาคารเมย์แบงก์ สำนักงานใหญ่, Maybank Investment Bank และตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. 2560 เพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบัติงาน และนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้เทียบเท่าระดับสากล ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆนี้