การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี ภายใต้แนวคิด Connecting Smart Metro with Innovation

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี ภายใต้แนวคิด Connecting Smart Metro with Innovation

Publish 2017-08-01 16:26:11


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ภายใต้แนวคิด Connecting Smart Metro with Innovation พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไฟฟ้าแห่งอนาคต ก้าวสู่ปีที่ 60 อย่างมั่นคง กับภารกิจที่สำคัญในการสร้างมหานครไร้สาย ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย เป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกด้วยการเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมทั้งเดินหน้าให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) รองรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นยนตกรรมแห่งอนาคตที่เริ่มมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในเมืองหลวง ซึ่ง กฟน. ถือเป็นหน่วยงานต้นแบบที่นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดมลพิษในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานแรก โดยมี the MetGE (เดอะ เมทจ์) หรือ “Metro Grid Enabler” ขับเคลื่อนกำกับดูแลควบคุมจัดการระบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

 

วันนี้ (1 สิงหาคม 2560) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นวาระอันเป็นมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “Connecting Smart Metro with Innovation” โดย กฟน. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมองเห็นอนาคตว่ายานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกจะมาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในเมืองหลวง กฟน. จึงประกาศตัวเป็น the MetGE (เดอะ เมทจ์) หรือ “Metro Grid Enabler” เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล จัดการ ให้คำปรึกษา อนุญาตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานสู่รูปแบบ Smart Metro มหานครแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนแนวคิดประเทศไทย 4.0 ภายใต้การดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ Smart Metro, Smart Metro Solar, Smart Super EV Multi Charging Port และ Smart Super EV Application นอกจากนี้ยังพัฒนา MEA Smart Life Application อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับการขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ของ กฟน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า การชำระค่าไฟฟ้า และแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น 

 

ภายในงานวันนี้จะพบกับซุ้มประตูจำลองสัญลักษณ์ตัว M ขนาดใหญ่สูง 9 เมตร ซึ่งเป็นตัวย่อของ MEA, Metropolis, Smart Metro และการเป็น the MetGE ของ กฟน. ที่มีการจำลองการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนสัญลักษณ์ตัว M ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญของ กฟน. ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตสุดหรูอย่าง BMW i8 พร้อมทั้ง BMW 330e, Mercedes-Benz E 350 e  Avantgarde และรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานภายใน กฟน. อย่าง Nissan Leaf และ Mitsubishi i-MiEV มาโชว์ภายในงาน พร้อมพบกับการเปิดตัวรูปแบบการใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่าน Smart Card ที่ทันสมัยสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของ กฟน. เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งมหานคร นอกจากนี้ กฟน. ยังเชิญให้หน่วยงานภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี กฟน. ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนทำบุญกับมูลนิธิพระดาบส พร้อมทั้งจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับผู้แทนกรุงเทพมหานคร     การมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมของพนักงานแสดงถึงความอบอุ่นผูกพันองค์กรอย่างเหนียวแน่น

 

นอกจากการเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกแล้ว กฟน. ยังมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรและมหานครให้ไปสู่มหานครแห่งอาเซียน ภายใต้ค่านิยม “ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม” โดยเร่งเดินหน้าการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 41.9 กิโลเมตร  โดยมุ่งเน้นใจกลางเมืองพื้นที่ทางเศรษฐกิจและบริเวณสถานที่สำคัญ เช่น ถ.สีลม      ถ.สุขุมวิท ถ.เพลินจิต ถ.พญาไท ถ.สุโขทัย ถ.พหลโยธิน เป็นต้น สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีระยะทาง 172.7 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ รวม 45.4 กิโลเมตร และโครงการเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะที่ 1 ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร นอกจากนี้ กฟน. ยังมุ่งมั่นในการย้ายสายสื่อสารลงใต้ดินพร้อมกับการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่มหานคร 

 

ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก้าวสู่วาระ 60 ปี กฟน. อย่างมั่นคงและร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

 

///////////////////////////////

"มหานครไร้สาย Smart Metro" 

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

----------------- 

**กฟน. เชิญดาวน์โหลดฟรี MEA Smart Life App แจ้งไฟดับ, จ่ายค่าไฟ, ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในแอปเดียวจบ..คลิก http://is.gd/KlyQKF

----------------- 

ติดตามสื่ออื่น การไฟฟ้านครหลวง ได้ที่ 

Application : MEA Smart Life 

Website: www.mea.or.th 

Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 

Twitter : @mea_news 

YouTube : MEA Multimedia 

Line : @meanews

-----------------

MEA Call Center โทร 1130


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์