เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม Maybank Global CR Day 2017

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม Maybank Global CR Day 2017

Publish 2017-08-22 15:14:10

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม Maybank Global CR Day 2017 มอบเงินสนับสนุนการศึกษา บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน และของเล่นเสริมพัฒนาการ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจัดฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อการสอนความรู้ด้านการออมเงิน ในหัวข้อ “การออมของฉันสู่ฝันที่เป็นจริง” ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.อยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้