ทิพยประกันภัยจับมือ กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการให้บริการด้านประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร

ทิพยประกันภัยจับมือ กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการให้บริการด้านประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร

Publish 2017-08-30 13:48:40

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย จับมือกับนายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ยกระดับการให้บริการด้านประกันภัย สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร รถบรรทุกติดตั้ง  GPS Tracking บันทึกประวัติการเดินรถ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาประเมินเบี้ยประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย      ด้านประกันภัยของผู้ประกอบการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ติด GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว มีประวัติพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ จะได้รับการพิจารณาส่วนลดเบี้ยประกันภัยเป็นพิเศษด้วย ณ กรมการขนส่งทางบก  จตุจักร