กฟน. เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ถนนสาทร

กฟน. เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ถนนสาทร

Publish 2017-09-20 12:47:48วันนี้ (19 กันยายน 2560) นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่บริเวณถนนสาทร 4 เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโครงการถนนสาทร ตามแผนงานฯ ปี 2560 โดยความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และผู้ประกอบการสายสื่อสาร ในบริเวณถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนคอนแวนต์ถึงแยกถนนพระราม 4 ทั้งนี้ กฟน. และผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนสาทรตลอดทั้งเส้นทาง 2 ฝั่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร กำหนดเสร็จสิ้น ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้

โดยจะดำเนินการตัดและรื้อสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออกทั้งหมด ให้เหลือแต่สายสื่อสารของผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตจาก กสทช. และ กฟน. ต้องติดตั้งสายสื่อสารไว้ที่คอนไม้ขนาด 1.80 เมตร ตามมาตรฐานที่ กฟน. กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลลงในระบบแผนที่เพื่อการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้เสาไฟฟ้าและสายสื่อสารเป็นระเบียบเรียบร้อย มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความปลอดภัย หากประชาชนพบเห็นบุคคลที่ขึ้นพาดสายบนเสาของการไฟฟ้านครหลวง โดยไม่มีการแสดงตัวตนที่ชัดเจน สามารถแจ้ง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“เพราะ กรุงเทพ คือ เมืองหลวง

การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าของคนเมืองหลวง ...”