มาแล้ว สดๆ ร้อนๆ !!  10 อันดับ มหาวิทยาลัยไทย  ในการจัดอันดับ สุดยอด มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย มีที่ไหนบ้าง มาดูกัน 

มาแล้ว สดๆ ร้อนๆ !!  10 อันดับ มหาวิทยาลัยไทย  ในการจัดอันดับ สุดยอด "มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย" มีที่ไหนบ้าง มาดูกัน 

Publish 2017-10-23 11:35:41

 

 สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS Quacquarelli Symonds Limited ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยจะจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเอเชียเป็นประจำทุกปี โดยประมวลข้อมูลจากผลการสำรวจความคิดเห็นทั่วโลก ตลอดจนข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ผลการจัดอันดับดังกล่าวมักถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาต่างชาติสำหรับเลือกสถานศึกษาในประเทศต่างๆ และผลการจัดอันดับนี้สามารถตอกย้ำถึงความสำเร็จตามนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ต้องการพัฒนางานวิจัย บัณฑิต ความร่วมมือทั้งใน และระหว่างประเทศ อีกทั้ง มุ่งบริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งสู่ความทันสมัยอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี


 


 
 ได้ประกาศผล QS Asia University Rankings ปี 2018 ออกมา ผลปรากฏดังนี้

 


 จากตารางอันดับจะเห็นว่า 9 อันดับล้วน เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของคนไทยทั่วประเทศ มีเพียง มทส. หรือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ที่แม้จะเป็นเพียงมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่ม คือก่อตั้งมาเพียง 27 ปี และ เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่สุดในกลุ่ม แต่ก็สามารถติด Top 10 จากการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสิรวีณ์ สิริวิไชยยศ