เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW รุ่นใหม่ จำนวน 22 ตัว

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW รุ่นใหม่ จำนวน 22 ตัว

Publish 2017-11-07 15:05:44

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ จำนวน 22 ตัว แบ่งเป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 18 ตัว และสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 4 ตัว เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ชุดนี้มีความพิเศษที่ DW42 ที่มีสถานะเป็น In the money มากกว่า 12 ตัว และมีค่าความผันผวนแฝง( Implied Volatility ) ระดับกลางๆ 40-60 % เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุนสามารถลงทุนใน DW ที่มีหุ้นอ้างอิงที่หลากหลาย มีพื้นฐานดี และราคาไม่สูงได้อย่างครบถ้วน ในภาวะตลาดที่มีความผันผวนมากและมีแนวโน้มตลาดที่ดี ทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดทำ " Price Guideline " ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อให้นักลุงทุนเชื่อมั่นและสามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้ถึง 5 วันทำการ และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางรับซื้อคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลได้ใน

รายละเอียด DW42 ที่ผ่านการออกแบบคัดสรร บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานดี รุ่นใหม่ จำนวน 22 ตัว มีดังนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)                                                                                                                โทร. 02-658-6300 ต่อ 7402 / เปรียว (ศรุตา) 081-722-8870

หรือ บ.Bangkok Autumn ปิ๊ก (อนัญญา) 097-297-9283

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์