นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

Publish 2018-07-23 10:33:09


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยการพัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกิตติพงษ์ หอมมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง นายอนันต์ กุลลีช่วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง นายทัชชกร ยีรัมย์ (จาพนม)และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดล้างลานวัด เก็บขยะมูลฝอยบริเวณวัด พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นดอกพุทธรักษาริมคลองทะแยง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง ได้ดำเนินการขุดลอกจนสะอาดเรียบร้อยแล้ว จนสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่เจริญหูเจริญตาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณริมคลองตำบลบางขะแยง ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ ในการให้จิตอาสาทุกคน ช่วยกันทำประโยชน์ให้กับสังคม และที่สำคัญเดือนนี้ เป็นเดือนแห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรด้วย พวกเราทุกคนจึงตั้งใจ ที่จะน้อมถวายการร่วมทำความดี โดยการปฏิบัติบูชาครั้งนี้ ได้มาทำในวัด ซึ่งถือว่าเป็นการได้มาทำนุบำรุงวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่มีสาระสำคัญในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง และวัดพร้อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน และกรมฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นการจรรโลงและดำรงไว้ ซึ่งพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท 4 ทั้งฝ่ายพุทธจักร และฝ่ายอาณาจักร ที่ต้องคอยเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ประกอบกับการนับถือศาสนา คำสอนของศาสนา และพิธีกรรมทางศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนั่นเอง

 
;