การท่าเรือฯ จัดเสวนา ”PAT International Conference 2018 : Technological Innovations for Smart Port”

การท่าเรือฯ จัดเสวนา ”PAT International Conference 2018 : Technological Innovations for Smart Port”

Publish 2018-08-27 14:35:22


          นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ ภายใต้หัวข้อ “PAT International Conference 2018 : Technological Innovations for Smart Port  โดยมี ผู้แทนรัฐบาลแคว้นแฟลนเดอร์ส ที่ปรึกษาจากบริษัท BMT Asia Pacific  และบริษัท Tractebel Consultant Company นายโกมล ศรีบางพลีน้อย และนายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเสวนาและบรรยาย ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

                     การเสวนาฯ ดังกล่าว เป็นการเสวนาเชิงวิชาการสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ พร้อมทั้งมีการบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่าเรือ การพัฒนาท่าเรือ เทคโนโลยีด้านท่าเรือและนวัตกรรมท่าเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการขนส่งทางน้ำของประเทศและกลยุทธ์หลักของการท่าเรือฯ มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ รวมทั้งแนวคิดมุมมองใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมท่าเรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้จริง รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือและบริษัทชั้นนำระดับโลก