ซีพีเอ็น ครองแชมป์รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2018” สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่า แบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ซีพีเอ็น ครองแชมป์รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2018” สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่า แบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Publish 2018-10-03 10:30:03


      กรุงเทพฯ : ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด(มหาชน) หรือ CPN เป็นตัวแทนรับรางวัล “ Thailand’s Top Corporate Brands 2018”ที่มอบให้ซีพีเอ็นในฐานะ สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 161,686 ล้านบาท รางวัลนี้จัดโดย หลักสูตรปริญญาโทสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานผู้มอบรางวัล


      ซึ่งปีนี้ งาน Thailand’s Top Corporate Brands จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะยกระดับรางวัลจากระดับประเทศ
สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ของซีพีเอ็นที่ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ทั้งพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน 
ส่งผลให้แบรนด์องค์กรมีความแข็งแกร่ง จนได้รับความเชื่อถือทั้งจากลูกค้าและนักลงทุน และได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์

;