กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ภายใต้การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิก RAMSAR

กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ภายใต้การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิก RAMSAR

Publish 2018-10-24 11:20:05


          วันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 กรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้ นายชำนาญ ฟักคง รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ(สพน.) นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล(สอน.) และนางวลิตา  ชวนขยัน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ(สอน.) เข้าร่วมการประชุมสมัญชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่่มน้ำ สมัยที่ 13 (COP13) ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และมีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

         

         

                   การประชุมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยมีภาคีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 170 ประเทศ เพื่อหารือร่วมกันให้เกิดความร่วมมือในการป้องกัน ฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และขยายผลไปสู่พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำต่อไป