ประชุมความร่วมมือทางวิชาการทรัพยากรน้ำ ล้านช้าง-แม่โขงที่คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน(1st Lanchang-Mekong Water Resources Cooperation Forum)

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการทรัพยากรน้ำ ล้านช้าง-แม่โขงที่คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน(1st Lanchang-Mekong Water Resources Cooperation Forum)

Publish 2018-11-07 14:55:02


        ดร.วิจารย์  สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุม 1st Lanchang-Mekong Water Resources Cooperation Forum และร่วมพิธีเปิดความร่วมมือวิชาการด้านทรัพยากรน้ำ 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา เวียดนาม และไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งหน่วยงานด้านน้ำจากหกประเทศ นักวิชาการ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศด้านน้ำ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน ( H.E. Mr. Tian Xuebin) กล่าวเปิด พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยกระทรวง ทส. สปป.ลาว (H.E. Ms. Bounkham Votachit) และ ปลัดกระทรวง ทส ของประเทศไทย ร่วมกล่าวในพิธีเปิด โดยมีรองผู้ว่ามณฑลยูนนาน (H.E. Mr. He Lianghui) กล่าวต้อนรับ


การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 โดยกระทรวงทรัพยากรน้ำ และมณฑลยูนนาน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดการประชุม Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Forum (LMC Forum) ครั้งที่ 1 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในกรอบ “Shared River, Shared Future” ภายใต้แนวคิด “Water Partnership for Sustainable Development” เพื่อเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง อันได้แก่ จีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ได้แบ่งปันความก้าวหน้าทั้งในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาในเชิงสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคฯ โดยการประชุมนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ ของทุกประเทศสมาชิก อาทิ

Flood and Drought Disaster Management

Water-Energy-Food Nexus

International Cooperation on Water Resources Management

Knowledge Sharing  on Trans-boundary River Management
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์

;