อธิบดี สถ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล)

อธิบดี สถ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล)

Publish 2018-11-16 11:20:55


           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน หรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก ก็คือ หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็น พระเกจิคณาจารย์ดังของไทย ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ทุกงานพิธีพุทธาภิเษก หรือพิธีมังคลาภิเษก ไม่ว่าที่ใด ต้องกราบอาราธนาหลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน ไปนั่งปรกอธิษฐานจิตอยู่เสมอ เพราะท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์อำเภอเสนา ที่บำเพ็ญ สร้างบารมีมาตั้งแต่เยาว์วัย ท่านมีนามเดิมว่า “ทองพูน” ซึ่งหมายถึง มีคุณธรรมความดีเพิ่มพูนขึ้น นามสกุล สัญญะโสภี ซึ่งหมายถึง ผู้งดงามด้วยความทรงจำที่แม่นยำ เป็นมงคลนามและนามสกุลที่เหมาะเจาะหมดจด สมกับบทบาทปฏิปทาของพระเดชพระคุณตลอดมา

 

 

 

หากจะกล่าวถึง “สมณคุณ” ของท่าน ก็สรุปได้ 8 ประการ นั่นคือ 1. ยึดธรรมวินัยเป็นหลัก 2. รักในการเรียนรู้ 3. เชิญชูสัจจะบารมี 4. ทำความดีเป็นกิจวัตร 5. เคร่งครัดพุทธาคม 6. อุดมด้วยเมตตา 7. เจริญภาวนาเป็นนิจ และ 8. อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาและประชาชน รวมถึงการศึกษาของเด็กเยาวชน ทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในวัดร่วมกับเทศบาลตำบลสามกอ และสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการศึกษา รวมถึงการสงเคราะห์เป็นการทั่วไปเป็นนิตย์มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน จนได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนโดยทั่วไป

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์