“ปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ 77”

“ปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 77”

Publish 2018-11-23 17:23:53


        คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล  ผู้จัดการส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย  จัดโครงการ “ปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 77 ”  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของต่างๆให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิกว่า 1,200 คน เป็นเด็กเล็กที่อยู่ในชุมชนแออัด ในชนบทถิ่นทุรกันดาร ผู้ที่มีจิตเมตตาสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กๆ ได้ที่ โทร. 0-2465-6165

 
;