เจริญชัยฯ ฉลองความสำเร็จหม้อแปลงจมน้ำมาตรฐาน IEEE การันตีผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงใช้งานได้จริงในสภาพจมน้ำ

เจริญชัยฯ ฉลองความสำเร็จหม้อแปลงจมน้ำมาตรฐาน IEEE การันตีผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงใช้งานได้จริงในสภาพจมน้ำ

Publish 2019-02-26 08:35:18


เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า ปลื้มความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงจมน้ำได้เจริญชัย นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตรรายแรก ของไทยและอาเชี่ยน มีการติดตั้งใช้งานได้จริง ครบรอบ 1 ปี  ในพื้นที่จมน้ำ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ คุณภาพการใช้งาน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้านครหลวง และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด บริษัท เจริญชัยฯ มีความภาคภูมิใจที่เราเป็นผู้ผลิต หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ SUBMERSIBLE TRANSFOPMER รายแรกของคนไทยและอาเซียน สืบเนื่องจากในงานระบบไฟฟ้าใต้ดินมักจะพบปัญหาพื้นที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไม่เพียงพอ พื้นที่ทางเท้าที่แคบ ปัญหาน้ำท่วม หรือพื้นที่ที่ต้องการทัศนียภาพสวยงาม เจริญชัยได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ของหม้อแปลงจมน้ำได้เป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์และยกระดับมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงจมน้ำได้ โดยบริษัทได้ร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมทั้งเทคนิคและความรู้ของการออกแบบหม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ กับผู้เขียวชาญด้านการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจากประเทศเยอรมนี

 

บริษัทเจริญชัย

 ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี การวิจัยพัฒนาร่วมกันถึง 2 ปี เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้าจมนำได้ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการจ่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะในสภาวะจมน้ำ  ซึ่งหม้อแปลงเจริญชัยมีความแข็งแรง สามารถทนต่อน้ำได้ถึง 3 เมตร ทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำที่มีสภาพทั้งกรดและด่าง ตัวถังสามารถระบายความร้อนได้ดี รวมทั้งมีการออกแบบการป้องกันน้ำเข้า terminal แรงสูงและแรงต่ำแบบพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจร สามารถใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

 

หลังจากได้มีการติดตั้ง ทดสอบประสิทธิภาพของหม้อแปลงจมน้ำเจริญชัยตั้งแต่ปีที่แล้ว และครบรอบ1ปีในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 นี้ ปรากฏว่าหม้อแปลงจมน้ำมีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้งานได้จริง โดยมีผู้เชี่ยวด้านหม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มาร่วมทดสอบการใช้งาน พร้อมเยี่ยมชมประสิทธิภาพของหม้อแปลงจมน้ำได้ ณ โรงงานเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า ถนนประชาอุทิศ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

นายประจักษ์ กล่าวต่ออีกว่า  ในปัจจุบันที่สังคมเมืองมีการขยายตัว ยิ่งทำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นให้หม้อแปลงไฟฟ้าก็ยิ่งมีความสำคัญ เห็นได้จากในสถานการณ์ฉุกเฉิน หากโรงพยาบาลแค่ไฟฟ้าดับเพียง1นาทีก็มีปัญหาได้ ถ้าหากหม้อแปลงขาดเสถียรภาพ จะส่งผลให้เครื่องจักรเสียบ่อย  หรือในกรณี โรงหลอมเหล็ก ถ้าไฟฟ้าดับก็มีปัญหา ดังนั้นแนวคิดในการการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทเจริญชัยฯ จึงให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE   โดยมาตรฐาน IEEE เป็นมาตรฐานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้เป็นพื้นฐานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ระหว่างการไฟฟ้า และผู้ประกอบการ ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ในการสร้างความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า และเพื่อช่วยให้เลือกใช้หม้อแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

“ปัจจุบัน แนวโน้มการใข้พลังงาน มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ผู้บริโภคใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงงานผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค หรือ โรงพยาบาล ทำให้ทุกองค์กร ทุกภาคธุรกิจ ทุกหน่วยงาน จะยิ่งให้ความสำคัญในการใช้พลังงาน และเล็งเห็นความสำคัญในการบริหารพลังงานอย่างไรให้มีเสถียรภาพ” รองกรรมการผู้จัดการกล่าวในที่สุด

 

เจ้าหน้าที่พนักงานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน