ไทยออยล์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกในด้านความยั่งยืน 6 ปีซ้อน

ไทยออยล์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกในด้านความยั่งยืน 6 ปีซ้อน

Publish 2019-03-05 17:51:29


ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกในด้านความยั่งยืน 6 ปีซ้อน ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ จากการประกาศผล SAM Sustainability Award 2019
 
• ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซถึง 6 ปีซ้อน


• สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อเร็วๆนี้ ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ (Silver Award)จากการจัดอันดับของSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI

 

 

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 2,686แห่ง แบ่งออกเป็น 60 อุตสาหกรรมได้เข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนโดยSAM สำหรับผลการประเมินที่ได้รับนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าไทยออยล์อยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมเดียวกันที่บริหารและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมุ่งเน้นความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำมาเป็นปีที่6 ติดต่อกันแล้ว"

 

“ไทยออยล์ได้รับการยอมรับจาก SAMว่ามีผลงานโดนเด่นทั้งทางด้านมิติเศรษฐกิจ ซึ่งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกต่อความเสี่ยงใหม่ (Emerging risks) ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ในมิติสิ่งแวดล้อม ไทยออยล์มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและผู้รับเหมา การดำเนินการผลิตและการจัดการกากของเสีย การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้ขยายการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสู่บริษัทในกลุ่ม สำหรับมิติด้านสังคม นอกจากกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนต่างๆแล้ว ไทยออยล์ยังได้รับการยอมรับในการดึงดูดความสนใจของผู้มีความสามารถให้มาร่วมงานและเอาใจใส่ดูแลพนักงานซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในทุกความสำเร็จของบริษัทอีกด้วย”  นายอธิคมกล่าวเสริม

  

- เดือนมกราคม 2557  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดยRobecoSAMซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระดับ Gold Class ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของRobecoSAM Sustainability Award 2014

 

- เดือนมกราคม 2558  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดยRobecoSAMซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ และในการประเมินครั้งนี้ไทยออยล์ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Gold Class ติดต่อกันเป็นปีที่สองอีกด้วยซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของRobecoSAM Sustainability Award 2015

 

- เดือนมกราคม 2559  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดยRobecoSAM ให้เป็นทีหนึ่งด้านความยั่งยืนโดยประกาศให้ไทยออยล์เป็น Industry Leader ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Gold Class ติดต่อกันสามปีซ้อนจาก RobecoSAM Sustainability Award 2016

 

- เดือนมกราคม 2560  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดยRobecoSAM ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล Sustainability Award 2017

 

เดือนมกราคม2561  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดยRobecoSAM ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล Sustainability Award 2018

 

เดือนมกราคม 2562 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดยSAM ให้อยู่ในระดับ Silver Awardในด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกซึ่งเป็นปีที่หกที่ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มผู้นำของโลก

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน