อธิบดี สถ.ตรวจติดตาม โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ยอดบริจาค อปท.ทะลุ 1 ล้านเครื่อง

อธิบดี สถ.ตรวจติดตาม โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ยอดบริจาค อปท.ทะลุ 1 ล้านเครื่อง

Publish 2019-03-18 13:26:10


          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยมี นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาท้องถิ่น นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมคณะ และมี นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ นางสาวสายฝน อภิธนัง หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายธะเร ศรีแสงสุข ผู้บริหารบริษัท บางกอกรีไซเคิลแอนรียูส จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บางกอกรีไซเคิลแอนรียูส จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี       อธิบดี สถ. กล่าวว่า โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทโทรศัพท์ มือถือที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สถ.ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยเด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายและชุมชนด้วย