“นที”ชูแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านขึ้นชั้นแบงก์พัฒนาชุมชน

“นที”ชูแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านขึ้นชั้นแบงก์พัฒนาชุมชน

Publish 2019-03-21 12:06:55


นายนที ขลิบทอง ผู้อำยวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) กล่าวปิดงานเสวนา ถึงโจทย์ใหญ่ท้าทายความสำเร็จกองทุนหมู่บ้าน-พลังชุมชนพัฒนา ว่า กองทุนหมู่บ้านเกิดมา 18 ปีได้ร่วมคิดร่วมทำ ในงานสัมมนาเปิดให้สมาชิกเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อพัฒนาเป็นแผนแม่บท ซึ่งคงไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะตอบคำถามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการตอบทำถามแนวทางที่กองทุนหมู่บ้านฯ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขความยากจนนั้นเบื้องต้นมีกรอบแนวคิดจะให้กองทุนหมู่บ้านฯเดินหน้าต่อใน 15 กิจกรรม เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นสถาบันการเงินระดับประเทศภายใน 20 ปี สู่การเป็นธนาคารพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในชุมชนและในพื้นที่
ทั้งนี้ภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว จะมีคำตอบเรื่องทายาทกองทุนหมู่บ้าน โดยมีงบประมาณภาคประชาชนเกิดขึ้นได้ และมีงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อความยั่งยืน

กิจกรรมหนึ่งนั้นคือการมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาระดับปริญญา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคี หลังเรียนจบมีงานรองรับทันที โดยยกระดับศูนย์เรียนรู้เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน นำบทเรียนและประสบการณ์เศรษฐกิจฐานราก แทรกในศูนย์เรียนรู้แก่ทายาทกองทุนฯ

ด้านกิจกรรมกองทุนประจำปีภาคประขาชนและหมู่บ้านนั้น ที่ผ่านมารัฐบาลมีงบประมาณภายใต้โครงการประชารัฐ ให้กองทุนหมู่บ้านทำหน้าที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งหากกองทุนหมู่บ้านสามารถพิสูจน์ความพร้อมและมีความเข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเป็นกองทุนประจำปีภาคประชาชนและหมู่บ้าน รวมถึงการมีสวัสดิการดูแลสมาชิก หรือเป็นหลักประกันสำหรับสมาชิก สำหรับกองทุนที่มีความพร้อมในอนาคตต่อไป

“กองทุนหมู่บ้านจะเป็นกลไกสำคัญแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประเทศได้ โดยเฉพาะความยากจนที่ต้องอาศัยพี่น้องในชุมชนร่วมคิดร่วมทำเพื่อให้ความหวังความฝันเป็นความจริง”

ผอ.กองทุนหมู่บ้านฯกล่าวย้ำว่า เป็นการยืนยันว่า อนาคตของกองทุนหมู่บ้านฯจะยังคงดำเนินการต่ออย่างมีคุณค่าและยั่งยืนต่อไปในอนาคต เป็นกลไกแก้ไขปัญหาสังคม ภายใต้ความคาดหวังที่จะทำให้เป็นจริง


 
;