ร่วมสร้างพลังใจที่ยั่งยืนให้พวกเขาเข้าใจในคุณค่าของตัวเองผ่านการทำงานศิลปะกับโครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา

ร่วมสร้างพลังใจที่ยั่งยืนให้พวกเขาเข้าใจในคุณค่าของตัวเองผ่านการทำงานศิลปะกับโครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา

Publish 2019-03-28 12:19:55


          เชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตแก่เด็กๆ กว่า 400 คนในสถานสงเคราะห์ ผ่านโครงการ Art4Worth โครงการสอนศิลปะเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งนำศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้มีความคิดสร้างสรรค์  เสริมสร้างคุณค่าภายในตัวเด็กๆ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆ ที่ได้รับโอกาสตระหนักถึงการได้รับและการส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นในสังคม โดยใน 2 ปีที่ผ่านมาได้จัดโครงการเพื่อเด็กๆ ขาดโอกาสมาแล้วกว่า 5,992 คน ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี ชุมชนในเมือง อาทิเช่น ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ชุมชนริมคลองลาดพร้าว 45 และชุมชนพระราม 8 โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตร ทั้งกลุ่มศิลปินจิตอาสา กลุ่มจิตอาสา นักจิตวิทยาเด็ก และนักสังคมสงเคราะห์ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ในปีนี้เรามีแผนการขยายโอกาสไปยังกลุ่มเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ทั่วกรุงเทพฯ อีกกว่า 2,000 คน โดยเริ่มจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกสัปดาห์ รวม 5 สัปดาห์ โดยกิจกรรมเป็นการสอนศิลปะ หรือใช้การทำงานศิลปะเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกผ่อนคลาย ได้ปลดปล่อยสภาวะอารมณ์ต่างๆ ผ่านงานศิลปะ ตัวอย่างกิจกรรมอาทิเช่น วาดภาพด้วยเทคนิคสีต่างๆ เช่น สีน้ำ สีไม้ สีเทียน เรียนรู้เรื่องลายเส้นและองค์ประกอบภาพ การปั้นดินน้ำมัน และ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

ท่านสามารถสนับสนุนโครงการ Art4Worth ได้เว็บไซต์ taejai.com แฟนเพจ New Heart New World และที่บูธสำนักพิมพ์แซลมอน Y15 บริเวณฮอลล์เอ บอลรูม ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2562
 

พิเศษรับฟรีหนังสือ New Heart New World Kids โลกใบใหม่ ในมือเล็กๆ หนังสืออ่านสนุก ประกอบด้วยลายเส้นสีสันสดใส รวบรวมเรื่องราวแง่มุมข้อคิดจากเด็กๆ ที่เต็มไปด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ที่จะมาถ่ายทอดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกเพศ ทุกวัย

ยอดบริจาคตั้งแต่ 300 บาท รับหนังสือ New Heart New World Kids ขนาดพ็อคเก็ตบุ๊ค พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

ยอดบริจาคตั้งแต่ 600 บาท รับหนังสือ New Heart New World Kids ขนาดพรีเมียม พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

พร้อมเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือและส่งมอบหนังสือเพื่อมูลนิธิพุทธรักษาโดยบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ช่องทางการสนับสนุนโครงการ

1) เว็บ taejai.com

1) บูธแซลมอน พับลิชชิ่ง ในงานสัปดาห์หนังสือ

3) New Heart New World fanpage https://www.facebook.com/newheartnewworld/

 

#มูลนิธิพุทธรักษา #Art4Worth #DTGO, #NewHeartNewWorldKids

ตัวอย่างเรื่องราวบนหนังสือ New Heart New World Kids

 

เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของมูลนิธิพุทธรักษา

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานมูลนิธิพุทธรักษา ได้ทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยเจตนารมณ์ใน “การให้” แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคมและมีความขัดสน ตามดำริของคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ โดยยึดแนวทางการดำเนินกิจการที่ไม่ได้มุ่งหวังความสำเร็จทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่ให้ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ดีด้วย และยึดถือ Words of Wisdom ของคุณธนินท์ เป็นปรัชญาขององค์กรเสมอมา

กิจกรรมเพื่อสังคมที่คุณทิพพาภรณ์ ได้ทำมากว่าสองทศวรรษ นับเป็นรากฐานที่สำคัญของมูลนิธิพุทธรักษา ที่ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 และประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 691 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ เพื่อขยายผลการสนับสนุนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กขาดโอกาส งานสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา จวบจนปัจจุบัน

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทดีที

กลุ่มบริษัทดีที เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายและปณิธานในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับการตอบแทนสังคม บริษัทถูกก่อตั้งในปี 2536 เราเริ่มดำเนินตามเจตนาที่ตั้งไว้อย่างมุ่งมั่น โดยเริ่มทำการส่งเสริมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์รวมไปถึงระบบนิเวศน์ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

กลุ่มบริษัทดีที ใช้ระบบการบริหารแบบบูรณาการในการจัดการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล โดยบริษัทมีการให้บริการแบบครบวงจร ประกอบไปด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง บริการด้านการจัดหาวัสดุก่อสร้าง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในทุกๆ สิ่งที่เราทำ และมีการปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า โดยเราคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น จะต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม ในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลีย และ วิสซ์ดอม ได้ถูกออกแบบโดยใช้หลักการการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วรดนู นิมมิต (ทิมมี่) ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารโครงการและสื่อมวลชนสัมพันธ์  งานการตลาดและสื่อสารองค์กร

E: [email protected]

มลทิพย์ เจนธรรมพัฒน์ (แอ๊งจี้) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานการตลาดและสื่อสารองค์กร

E: [email protected]