กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 2 สายทาง

กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 2 สายทาง

Publish 2019-04-11 14:57:32


          วันนี้ (10 เมษายน 2562) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1 (มุ่งหน้าบางขุนเทียน) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ.ให้การต้อนรับ ซึ่งหน่วยบริการประชาชนจะให้บริการ จำนวน 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2562 นอกจากนี้ กทพ. ยังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์   จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น. รวม 9 วัน

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีวันหยุดยาว ต่อเนื่องหลายวัน ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กทพ. จึงได้กำหนดจัดโครงการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยกำหนด ดังนี้
1. จัดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ
กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้บริการฟรีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น เช่น เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น รวมทั้งบริการน้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว แผนที่การเดินทาง เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีการรณรงค์รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้มาตรการ 777ยกกำลัง3 “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” โดยหน่วยบริการประชาชนฯ จัดไว้จำนวน 6 แห่งด้วยกัน ดังนี้
ขาออก ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 เมษายน 2562 ที่ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี และ ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก)
ขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 เมษายน 2562 ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า)


2. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  - เปิดตู้เก็บค่าผ่านทางเฉพาะกิจ เพื่อระบายการจราจรที่ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ระหว่างวันที่ 5 – 13 เมษายน 2562 และที่ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 5 – 17 เมษายน 2562
- จัดเพิ่มกำลังพนักงานจัดการจราจร รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวังในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก้ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่างๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดพนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษทุกสายทาง เพื่อสั่งการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารจราจรผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แนะนำเส้นทาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดพนักงาน EXAT Call Center ให้บริการสอบถามข้อมูลและสภาพการจราจรบนทางพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง


3. การอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย
- จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่างๆ อย่างรวดเร็ว
- จัดรถกู้ภัยและรถยก ประจำจุดขาเข้า-ขาออกเมือง และตรวจสอบเส้นทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
- ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดการบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย
- จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาจราจร ในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่างๆ ทุกสายทางเพื่อรับรองการเดินทางของประชาชน
นอกจากนี้การทางพิเศษได้เพิ่มช่องทางการขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ ด้วยปุ่ม “ขอความช่วยเหลือ SOS” บน applicaion exat portal สำหรับระบบ Android (แอนดรอยด์) และระบบ IOS (ไอโอเอส)
การจัดหน่วยบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ 2562 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน

“การยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกจะช่วยให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการทางพิเศษเพื่อเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม การทางพิเศษฯ อยากเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” มาใช้งาน เพราะจะทำให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทางพิเศษฯ และได้รับความสะดวกในการใช้ทางพิเศษมากยิ่งขึ้น รวมถึงอยากฝากให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านโปรดตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทาง และกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือมีเหตุขัดข้องบนทางพิเศษ สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งอยู่บนทางพิเศษทุกระยะ 500 - 1,000 เมตร แจ้งเหตุได้เช่นกัน”

 
;