“ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน” แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

“ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน” แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Publish 2019-04-26 10:24:34


          “ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน” แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

          กรุงเทพฯ 25 เมษายน 2562 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำกิจกรรม “ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน” เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        นายอุกฤษฎ์ ดุลยเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า “ไปรษณีย์ไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน/ลูกจ้างไปรษณีย์อาสา ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจในกิจกรรม “ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน” พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองทำความดี  ได้แก่  “กวาดบ้านเรา” คือ การกวาดขยะ ใบไม้ และตกแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน พร้อมปรับทัศนียภาพให้สวยงาม “ทาสีตีเส้น” คือ การทาสีริมทางเท้า ลูกระนาด เส้นจอดรถ เกาะกลาง และจุดจอดจักรยาน  “ล้างเพลินเพลิน” คือ การทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณอาคารที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี และ“ใส่ใจใส่ปุ๋ย” คือการใส่ปุ๋ยพรวนดิน ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

         สำหรับกิจกรรมไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไปรษณีย์อาสา...พาทำดี”  ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี นำพนักงาน/ลูกจ้างทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “ไปรษณีย์อาสา...   พาไปคลีน” เป็นการทำความสะอาดที่ทำการไปรษณีย์ ตู้ไปรษณีย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สำนักงาน “ไปรษณีย์อาสา...ให้เลือดให้ชีวิต” เชิญชวนพนักงาน/ลูกจ้างบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย “ไปรษณีย์อาสา...รักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับกรมป่าไม้ และ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ตามแนวทาง “บวร” จัดค่ายอบรมธรรมะ ปลูกฝังจริยธรรมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม

        ทั้งนี้ กิจกรรมไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน จัดขึ้น ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน