นวดไทย เอกลักษณ์ไทย ศาสตร์และศิลป์ของคนไทย

นวดไทย เอกลักษณ์ไทย ศาสตร์และศิลป์ของคนไทย

Publish 2019-05-24 11:46:39

             หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่พอจะสรุปสาระสำคัญได้ว่า “ชาวสยามเมื่อเจ็บป่วย ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรกันมากแค่บีบๆนวดๆ ก็หาย” ดังนั้นการนวดไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และเป็นเสน่ห์ไทยที่สืบทอดกันมาถึงทุกวันนี้

 

       จากบันทึกเรื่องราว ของนายซิมองต์ เดอ ลาลูแบร์ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่เข้ามาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เกี่ยวกับการรักษาอาการป่วยไข้ ด้วยการเหยียบ และนวด  จึงเชื่อได้ว่าการนวดไทย ถูกใช้ในการรักษาอาการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การนวดไทยเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถ้าการนวดไม่ดีจริงคงไม่มีการจัดวางศักดินาให้เห็นตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ระบุไว้ว่า         ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งหน้าที่ของแพทย์ตามความชำนาญ      เฉพาะทาง  โดยแยกเป็นกรมต่างๆ เช่น กรมแพทยา กรมหมอยา กรมหมอกุมาร กรมหมอตา กรมหมอวัณโรค กรมหมอนวด   โรงพระโอสถ  นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดศักดินาและดำรงยศตำแหน่งเป็น หลวง ขุน  หมื่น พัน และครอบครองที่นาตามยศและศักดินาที่ดำรง

 

 


       จะเห็นได้ว่าการนวดไทยเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ ช่วยบำบัดรักษาอาการต่างๆ ของร่างกายได้ดี ด้วยการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง การเหยียบ รวมถึงการอบ ประคบ กรรมวิธีเหล่านี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์สืบทอด ถ่ายถอดองค์ความรู้และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ ให้อยู่คู่การแพทย์แผนไทยต่อไป

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน