มิติใหม่แห่งการเข้าถึงสมุนไพรไทย กับ "สมุนไพร 4.0"

ติดตามเพิ่มเติม www.tnews.co.th

       ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การดูแลรักษาผิวพรรณด้วยสารที่มาจากธรรมชาติ รวมทั้งการนำสมุนไพรมาบำบัด และฟื้นฟูสุขภาพ จึงนับได้ว่าเป็นยุคทองของสมุนไพร

มิติใหม่แห่งการเข้าถึงสมุนไพรไทย กับ "สมุนไพร 4.0"

     และด้วยเหตุผลนี้เอง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้นำวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราสามารถเข้าถึงสรรพคุณของสมุนไพรได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ด้วยแอปพลิเคชั่นการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ ที่เรียกว่า HerbID เพื่อให้ประชาชนรู้จักสมุนไพร และใช้สมุนไพรได้ง่ายๆด้วยตนเอง ผ่านการประมวลภาพด้วยเทคโนโลยี AI ให้เราสามารถรู้จักข้อมูลสมุนไพร สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวัง

             มิติใหม่แห่งการเข้าถึงสมุนไพรไทย กับ "สมุนไพร 4.0"

ไม่เพียงแค่นี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำแอปพลิเคชั่นที่ประชาชนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นสมุนไพรที่จะใช้รักษาอาการเจ็บป่วย และหากต้องการหาซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร แอปพลิเคชั่นนี้ก็บอกถึงสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรใกล้ตัว และสามารถหาซื้อสมุนไพรได้ง่ายขึ้น นั่นคือ แอปพลิเคชั่นที่เรียกว่า  สมุนไพรเฟิร์ส และภายในแอปพลิเคชั่นนี้ยังมีการแสดงแท็ป 2 ประเภท คือ แท็ปที่แสดงเรื่องของพืชสมุนไพร และแท็ปที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูปอีกทั้งยังสามารถแชร์ข้อมูลในแอปพลิเคชั่นนี้ในรูปแบบของinfo graphic ไปให้ผู้อื่นได้อีกด้วย หากประชาชนสนใจดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น HerbID และสมุนไพรเฟิร์ส สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบแอนดรอยด์ และระบบ IOS

นับเป็นก้าวใหม่ในวงการการแพทย์แผนไทย ที่นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสมุนไพรไทย ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้ยังคงมีอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป