ไทยออยล์ จับมือ จีพีเอสซี ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ไทยออยล์ จับมือ จีพีเอสซี ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ โรงพยาบาลเกาะสีชัง

Publish 2019-06-20 19:41:08


บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอธิคม  เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากซ้าย)  และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)(จีพีเอสซี) โดย คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  แถลงความร่วมมือจัดทำโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี  

 
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของพนักงานในการบริหารจัดการตลอดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชังในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลในระยะยาว โดยมี ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธ์  ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชังร่วมเป็นเกียรติ

  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อมเรศ พึ่งลอย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์