“ไปรษณีย์ไทย” ส่งด่วนทันใจ การบริการ EMS รูปแบบใหม่ ที่สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบควบคุมมาตรฐาน ISO 9001:2015

“ไปรษณีย์ไทย” ส่งด่วนทันใจ การบริการ EMS รูปแบบใหม่ ที่สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบควบคุมมาตรฐาน ISO 9001:2015

Publish 2019-06-28 10:31:03


             เดินหน้าพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องกับการยกระดับคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการของไทยนึกถึงเป็นลำดับแรก พร้อมส่งมอบบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ตรวจสอบได้ ถึงที่หมายตรงเวลาให้ผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

            นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยว่า ไปรษณีย์ไทย ตระหนักถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริการ ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ E-Commerce ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการต้องการที่จะส่งสิ่งของให้ถึงปลายทางด้วยความรวดเร็ว ไปรษณีย์ไทยจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศให้มีมาตรฐานการบริการที่เป็นสากล และเป็นไปตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 พร้อมยกระดับคุณภาพบริการทั้งการรับฝาก การส่งต่อ และการนำจ่าย ด้วยบริการส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น โดยส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 10.30 น. หรือ 11.00 น. (ตรวจสอบได้ ณ ไปรษณีย์ที่ฝากส่ง) ของจะถึงมือผู้รับปลายทางภายในวันเดียวกันไม่เกิน 18.00 น. และหากส่งจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในเวลา 12.00 น. หรือ 17.00 น. (ตรวจสอบได้ ณ ไปรษณีย์ที่ฝากส่ง) ของจะถึงมือผู้รับปลายทางทั่วประเทศในวันถัดไป เรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจขึ้นมากทีเดียว

             มาตรฐาน ISO 9001:2015  เป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อรักษาระบบคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของไปรษณีย์ไทยในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศอย่างแท้จริง เพราะ “ไปรษณีย์ไทยเชื่อมั่นว่า การยกระดับคุณภาพบริการ EMS ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถเติบโตและมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก ตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน THP FIRST ที่ตั้งไว้”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ไปรษณีย์ไทย เตือนระวังเว็บไซต์ปลอม แอบอ้างชื่อแจกรางวัล

ไปรษณีย์ไทยเตือนเว็บไซต์ปลอมแอบอ้างชื่อแจกรางวัล

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “การไปรษณีย์ควบคุม” ยกระดับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ พร้อมชูมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสากลแห่งแรกของโลก

ไปรษณีย์ไทยสั่งไล่ออกเจ้าหน้าที่ขับรถลักลอบขน 13 แรงงานต่างด้าว