พิธีสวดอภิธรรมศพมารดาคุณรัช ตันตนันตา ผู้บริหารกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

พิธีสวดอภิธรรมศพมารดาคุณรัช ตันตนันตา ผู้บริหารกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

Publish 2019-07-05 17:20:28


          เมื่อวันก่อน ทิพพาภรณ์ - ดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

นลิณี ตันตนันตา มารดา รัช ตันตนันตา มี   ภัททิรา เฉลิมวรรณ์  รุจีพัชร อริยวรารมย์    ร่วมงาน                  

ที่ศาลา 1 วัดอาวุธวิกสิตาราม จรัลสนิทวงศ์

จากซ้ายของภาพ

1.คุณรัช ตันตนันตา

2. คุณภัททิรา เฉลิมวรรณ์

3. คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

4. ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์

5. คุณรุจีพัชร อริยวรารมย์

6. คุณภาคภูมิ ตันตนันตา