ซีพีเอ็น สร้าง ทีมนักธุรกิจรุ่นใหม่ เสริมแกร่งธุรกิจ

"ซีพีเอ็น" สร้าง "ทีมนักธุรกิจรุ่นใหม่" เสริมแกร่งธุรกิจ

Publish 2019-10-19 13:53:26


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้าของไทย เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทย แถลงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการ “CPNlead รุ่น 3” ที่ซีพีเอ็นจับมือกับ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรรีเทลที่เข้มข้นด้วย Knowledge & Know-how และโอกาสทำตลาดจริง ช่วยต่อยอดธุรกิจและสร้างความสำเร็จให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นคอร์สเดียวที่เน้น “เรียนจริง ทำจริง โตจริง” และกว่า 50% ของผู้เรียนทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมา สามารถเติบโตและขยายสาขากับ ซีพีเอ็นได้เลยทันที

 

CPNlead รุ่น 3

 ซึ่งปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 40 แบรนด์ โดยมีความหลากหลายทั้งด้านขนาดและประเภทของธุรกิจ ทั้งนี้หลักจากจบคอร์สหลายแบรนด์สามารถต่อยอดธุรกิจและพัฒนาคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่ง 3 แบรนด์ที่มีโมเดลธุรกิจโดดเด่นที่สุด ได้แก่ "Kiss me doll" แบรนด์ผ้าพันคอฝีมือคนไทย, "KLANDTH" ร้านเสื้อผ้า Multi Brand แนวสตรีทจากเกาหลี และ "Zleep Sleep" แบรนด์เครื่องนอนที่มีProduct development จากการคิดนอกกรอบ 

 

ผ้าพันคอ

 

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของซีพีเอ็น เผยว่า  “ซีพีเอ็น ในฐานะผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้ามากว่า 40 ปี ธุรกิจของเราเป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาพื้นที่ธุรกิจให้กับร้านค้าปลีกและบริการต่างๆ เพื่อเป็นการนำสิ่งใหม่ๆ ไปให้กับผู้บริโภค รวมถึงการสร้างความเจริญในแต่ละพื้นที่ที่ศูนย์การค้าของเราไปตั้งอยู่ ที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนและสร้างธุรกิจต่างๆ ให้ขยายไปกับซีพีเอ็นจนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย แต่ในโลกปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การทำธุรกิจจึงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Globalization ที่ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจทุกวันนี้ไร้พรมแดน รวมถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ทำให้รูปแบบของการทำธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งซีพีเอ็นมองเห็นถึงสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และหลายแบรนด์ที่ทำธุรกิจอยู่กับเราก็มีความเข้มแข็งผ่านการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปได้ด้วยดี แต่บางแบรนด์ก็ถูก Disrupt ไปหากไม่มีการปรับตัว

 

ชุดนอน

 

ซีพีเอ็นจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างหลักสูตร CPNlead ขึ้นมา โดยใช้ประสบการณ์และความพร้อมของเรา เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่พร้อมที่จะพัฒนา ฟันฝ่ากระแสการแข่งขันในปัจจุบัน และเติบโตขึ้นมาได้เช่นเดียวกับที่เราเคยทำมาตลอด คอร์ส CPNlead นี้ จึงไม่ได้เป็นแค่การเรียนรู้ทั่วๆ ไปที่หาได้จากคลาสเรียนต่างๆ แต่เป็นการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจที่เรามีอยู่มาถ่ายทอด เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จริง ทำจริง และพัฒนาธุรกิจของตนให้เดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและชัดเจน และหวังว่าผู้ประกอบการ จะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เหมือนกับได้เรียนหลักสูตรลัดในการทำธุรกิจค้าปลีก และมีโอกาสได้ทำความรู้จัก ร่วมมือกับนักธุรกิจด้วยกัน รวมถึงกับผู้บริหารซีพีเอ็น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็ว 

 

โดยหลังจบหลักสูตร ซีพีเอ็นยังมีโปรแกรมที่รองรับให้เกิดความพร้อม และเกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่เราสนับสนุนประสบความสำเร็จ และอาจมีโอกาสได้ร่วมมือเป็นทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของคนไทย สร้างความสำเร็จไปข้างหน้าร่วมกัน และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป สำหรับผู้ประกอบการในรุ่นที่ 3 นั้น ทุกคนล้วนมีศักยภาพที่โดดเด่น จากเดิมที่ต่างคนต่างมายังไม่คุ้นเคยกัน แต่หลังจากได้ร่วมหลักสูตร ก็เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น โดยหลายแบรนด์สามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของตัวเองได้ทันที เกิด Product Innovation กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งค้นพบพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่หลักสูตรนี้ ซึ่งเราตั้งใจจะขยายเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเหล่านี้ให้เติบโตมากขึ้นในอนาคต

 

 นอกจากนี้ ซีพีเอ็นยังมีแนวทางในการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นและ SMEs อีกหลายรูปแบบ อาทิเช่น Startup Market ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาทดลองทำธุรกิจจริง รวมถึงร่วมพัฒนาให้เป็นธุรกิจที่อยู่ในศูนย์การค้าของเราอย่างถาวรต่อไป โดยได้ดำเนินการใน 25 สาขาของซีพีเอ็น และผู้ประกอบการกว่าครึ่งจากจำนวนทั้งหมด 66 รายได้กลายเป็นผู้เช่าถาวรของเรา และ Startup Festival ที่เป็นการมอบโอกาสให้ธุรกิจในท้องถิ่นต่างๆ ได้นำสินค้าของตนเองมาทดลองตลาด จำหน่ายข้ามภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจในทุกระดับของซีพีเอ็น จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ใช้ศักยภาพตนเอง ได้ค้นพบไอเดีย และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่จะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง และเติบโตเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต่อไป”  ซีพีเอ็นต้องการที่จะช่วยสานฝันให้คนรุ่นใหม่ได้ต่อยอดธุรกิจ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการดูแลหลักสูตรคัดเลือกแบรนด์ที่มีพัฒนาการและสามารถคิดค้น Business Model ได้โดดเด่นที่สุดใน 3 อันดับ ได้แก่ 

 

 

ชนะเลิศอันดับ 1: คุณพสิษฐ์ รัตน์จารุพงศ์ จากแบรนด์ Kiss me doll ธุรกิจแบรนด์ผ้าพันคอสไตล์น่ารักฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์จากลายผ้าปริ้นท์สีหวาน พาสเทล ที่สามารถปรับแนวคิดจนกระทั่งได้ Product development ใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ที่กว้างขึ้นภายใต้ชื่อ Kiss me pls. ที่มีคอนเซ็ปต์แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมด้วยลายผ้าที่เรียบเก๋ และโทนสีที่หลากหลายได้รับเสียงตอบรับอย่างดีตั้งแต่ในงาน YOUNIQUE Market และยังสามารถต่อยอดไลน์สินค้าใหม่ที่เติมเต็มความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงด้วยลิปสติกในแพ็คเกจสุดน่ารักภายใต้แบรนด์เดียวกัน 

 


ชนะเลิศอันดับ 2: คุณทวีสิทธิ์ กาญจนวงศ์ไพศาล จากแบรนด์ KLANDTH  ร้านเสื้อผ้ามัลติ    แบรนด์แนวสตรีทแฟชั่นที่รวมแบรนด์ดังส่งตรงจากเกาหลี โดดเด่นด้วยStrategy ในการใช้ Data วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนสามารถเข้าใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ได้ชัดเจนและตีโจทย์ความต้องการได้ชัดขึ้น และเกิดไอเดียใหม่ในการทำธุรกิจคือ K Story สร้าง Engagementและ Experience กับลูกค้าจากแพลตฟอร์มOnline และ Offline และการทำสินค้า Limited edition จากการ Collab กับแบรนด์ดังจากเกาหลี

 

 

ชนะเลิศอันดับ 3: คุณจารุวรรณ แซ่เตี๋ย จากแบรนด์ “ZleepSleep” แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่มีความชำนาญในการสรรหาเนื้อผ้าคุณภาพพรีเมี่ยมมาตัดเย็บด้วยความพิถีพิถันได้ไอเดียขยายไลน์สินค้าใหม่ และคอนเซ็ปต์ใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ “BeeX” ค้นพบจุดแข็งของตัวเองที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านการเลือกเนื้อผ้ามาผลิตเป็นชุดนอนที่สวมใส่สบายออกแบบแนว Life wear สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส และยังได้ไอเดียใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสและช่องทางการทำธุรกิจด้วยการ Collab กับแบรนด์อื่นๆ และกับ Influencer”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-CPN ตอกย้ำ ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย ชูแผนพัฒนา 5 ไฮไลท์โปรเจ็กต์ เงินลงทุนกว่า 22,000 ล้านบาท
-ดร.สามารถ เล่าทุกเงื่อนปมไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน สรุปว่า กลุ่มทุน CPH ทำตัวเองเสี่ยงถูกแบล็กลิสต์?
-เปิดแคมเปญ “อิ่มกับทรู Exclusively at CPN 2019” ชวนลูกค้ามาร่วม กินฟรีนิตี้ แลกทรูพอยท์กินฟรี กับ 30 ร้านดัง

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน