นายถาวร เสนเนียม ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน

นายถาวร เสนเนียม ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน

Publish 2020-02-21 10:42:28


          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน ซึ่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม