สรุป สถานการณ์โควิด-19 รอบโลก ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

Publish 2020-06-18 23:31:32


สถานการณ์โควิด-19 รวมยอดผู้ติดเชื้อสูงสุด ยอดผู้เสียชีวิต ในรอบวัน ของรอบโลก และ สรุปยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีดังนี้

 

ไทยพบติดเชื้อใหม่ 6 ราย

ไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ 6 ราย ส่งผลให้ ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 3,141 ราย ขณะที่รักษาหายเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็น 2,997 ราย เหลือผู้ที่ยัง รักษาตัวอยู่ 86 ราย และยอดเสียชีวิตคงเดิมที่ 58 ราย

ผ่อนคลายรถไฟฟ้า นั่งติดกันได้ 1 กรกฎาคม นี้

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผ่อนคลายให้การโดยสารรถไฟฟ้าสามารถนั่งใกล้ชิดได้ 1 กรกฎาคม นี้ เฉพาะกลุ่มที่มาด้วยกันเท่านั้น

‘www.ช่วย เกษตร.com’ ช่องทางเสริมรายได้ ใหม่ให้เกษตรกร เริ่ม 21 มิถุนายน นี้

www.ช่วยเกษตร.com เปิดตลาดใหม่ ผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ทั่วโลก 21 มิถุนายน นี้ เปิดเว็บ 06.00 น. ใช้งานได้ทันที

‘อนามัย’ แนะโรงเรียนให้เตรียมพร้อมโรงอาหารก่อนเปิดเทอม

กรมอนามัย แนะโรงเรียนจัดการสุขาภิบาลพื้นที่ ครัว โรงอาหาร อาหารและน้ำ ก่อนเปิดภาคเรียน

 

สหรัฐฯ ยอดพุ่งใน 9 รัฐ หวั่นระบาด หนักรอบใหม่

สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงสุด ทำสถิติใหม่ใน 9 รัฐ ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมกว่า 2.2 ล้านราย

ยอดผู้ติดเชื้อ ทั้งหมด

ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 8,466,989 ราย

เสียชีวิต 451,949 ราย หรือประมาณ 5.34 เปอร์เซ็นต์

รักษาหาย 4,439,056 ราย หรือประมาณ 52.43 เปอร์เซ็นต์

จำนวนประเทศที่ติดเชื้อ

ติดเชื้อทั้งหมด 215 ประเทศ และเขตปกครองพิเศษ

 

 

10 ประเทศ ที่มียอดผู้ติดเชื้อฯ สูงสุด ได้แก่

สหรัฐอเมริกา 2,234,854 ราย เสียชีวิต 119,943 ราย

บราซิล 960,309 ราย เสียชีวิต 46,665 ราย

รัสเซีย 561,091 ราย เสียชีวิต 7,660 ราย

อินเดีย 368,648 ราย เสียชีวิต 12,275 ราย

สหราชอาณาจักร 299,251 ราย เสียชีวิต 42,153 ราย

สเปน 291,763 ราย เสียชีวิต 27,136 ราย

เปรู 240,908 ราย เสียชีวิต 7,257 ราย

อิตาลี 237,828 ราย เสียชีวิต 34,448 ราย

ชิลี 220,628 ราย เสียชีวิต 3,615 ราย

อิหร่าน 197,647 ราย เสียชีวิต 9,272 ราย

สรุปยอดประเทศไทย

ไทย อยู่อันดับที่ 91

ติดเชื้อ 3,141 ราย

เสียชีวิต 58 ราย

รักษาหาย 2,997 ราย