35 ปี ปตท.สผ. พลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

Publish 2020-06-23 15:36:27


นับเป็นเวลา 35 ปีแล้วที่ บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย กำเนิดขึ้นเพื่อดำเนินพันธกิจหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

 

          จากจุดเริ่มต้นในประเทศไทย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ พัฒนาบุคลากรจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน ได้ขยายการลงทุนไปในประเทศต่าง ๆ โดยมีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 40 โครงการใน 15 ประเทศทั่วโลก

          จนถึงวันนี้ ครบรอบปีที่ 35  ปตท.สผ.ยังคงมุ่งมั่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ AI และ Robotics เพื่อเข้ามาเสริมประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักในอนาคต

          และด้วยวิสัยทัศน์  “Energy Partner of Choice” ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน ปตท.สผ.เชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานให้กับประเทศไทยไปพร้อมกับการสร้างสังคมที่ดีร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 
;