นกแอร์ จัดกิจกรรม NOK AIR RIDE FOR LIFE ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง  ช่วยเหลือมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

"นกแอร์" จัดกิจกรรม "NOK AIR RIDE FOR LIFE ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง" ช่วยเหลือมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

Publish 2016-07-13 20:28:06

สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ชวนนักปั่นและประชาชนร่วมกิจกรรม  "กิจกรรม NOK AIR RIDE FOR LIFE ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง" เนื่องจากในทุกปีจะมีเด็กเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ประมาณ 7,000 – 8,000 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอาจหายเองได้ด้วยการรักษาทางยา และอีกครึ่งหนึ่งต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด  ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการรักษาจำนวนมาก มิฉะนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือมีร่างกายไม่สมบูรณ์ และกว่าร้อยละ 20 ของเด็กที่ป่วยจะเสียชีวิตในช่วงขวบปีแรก นกแอร์เห็นความสำคัญของปัญหาเด็กที่ป่วยได้มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น สามารถเข้าสังคมและสนุกสนานกับเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกันได้ ที่สำคัญที่สุดคือการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อเติบโตขึ้น เพื่อเป็นกำลังของประเทศในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต จึงก่อเกิดเป็นกิจกรรม Nok Gives Life โครงการดีๆ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานนกแอร์ทุกคนที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขอบคุณสังคมไทย ด้วยการหารายได้บริจาคให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน โดยในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ หาดหน้าด่าน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชนายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เป็นเวลากว่า11 ปี แล้ว ที่สายการบินนกแอร์ได้มีส่วนร่วมในการหารายได้บริจาคให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และในปีนี้ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้า สานต่อโครงการให้ดียิ่งขึ้น เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยต่อชีวิตผ้ปู่วยเด็กโรคหวัใจที่ด้อยโอกาส ให้มีหัวใจที่แข็งแรง ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสขุยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมารวมพลังขับเคลื่อนความตั้งใจดีๆ เพื่อส่งไปให้ถึงเด็กเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นนักปั่นที่สามารถมาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล หรือ ประชาชนทั่วไปก็สามารถมาร่วมบริจาคให้กำลังใจได้ ที่เว็บไซต์ http://rideforlife.nokair.com เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้"

 


นอกจากนี้ สายการบินนกแอร์ยังขอมอบความสนุกสนานส่งท้ายกิจกรรม เพื่อถือเป็นการขอบคุณและเฉลิมฉลองความสำเร็จ ในการร่วมแรงร่วมใจปั่นจักรยานการกุศลในครั้งนี้ผ่านนกแอร์คอนเสิร์ต "ขนอมเฟสติวัล 2016" ณ หาดหน้าด่าน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สายการบินนกแอร์เป็นผู้สนับสนุนหลกั โดยมีศิลปินมากมายที่จะมาให้ความสนุกสนาน อาทิ  โปเตโต้, เคลยีร์, เบน ชลาทิศ, เก็ทสโนวา, ทเวนตี้ไฟว์ อาวเวอร์ส, วิน สวีซแอนนิมอล พร้อมด้วยกิจกรรมสนุกๆ อื่นๆ อีกมากมาย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน