มุกดาหาร เปิดร้าน ประชารัฐ สุขใจ SHOP  แหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น -ผลิตภัณฑ์ OTOP

"มุกดาหาร" เปิดร้าน "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" แหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น -ผลิตภัณฑ์ OTOP

Publish 2016-07-13 21:11:24

วันที่ 13 ก.ค.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สะพานมิตรภาพมุกดาหาร-ลานทอง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางไพเราะรอยตระกูล ผู้ตรวจเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 11พร้อมด้วยส่วนราชการและผู้แทนสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สะพานมิตรภาพมุกดาหาร-ลานทอง ได้ร่วมกันเปิดร้านค้าประชารัฐ ซึ่งเป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าชุมชน และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ภายใต้ชื่อ "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" สะพานมิตรภาพมุกดาหาร-ลานทอง

 นางสุนทรี ใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ร้านค้าประชารัฐ เป็นความร่วมมือของหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับผิดชอบสร้างร้านค้าประชารัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สนับสนุนงบประมาณสำหรับการบริหารร้านค้าประชารัฐ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพื้นที่ตั้งร้านและกำหนดมาตราฐานการใช้พื้นที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สนับสนุนสินเชื้อให้แก่ผู้ประกอบการ และกระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนด้านการบริหารจัดการร้านค้าประชารัฐ ซึ่งร้านค้าประชารัฐแห่งนี้จะจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน ที่มีการทำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยจัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมกับสร้างทักษะในการจัดการร้านค้าที่เป็นระบบ ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากการขายสินค้าแล้วที่บริเวณหน้าร้านยังติดตั้งจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งผู้ที่มาที่ร้านร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOP จะสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว


ด้าน นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและจังหวัดมีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ เดินทางเข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก การมีร้านค้าประชารัฐสุขใจถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สิ่งดีๆในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP หมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมคือการพัฒนาสื่อผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด รวมทั้งการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้มีความสวยงามปลอดภัยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดมุกดาหารต่อไป

ภาพ/ข่าว : อนุศักดิ์  แสนวิเศษ /เสาวภา  แสนวิเศษ   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มุกดาหาร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน