ธรรมะสวัสดี! รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผุดไอเดียสุดเจ๋ง! สวดมนต์รอหมอ จิตใจสงบได้จริง

ธรรมะสวัสดี! รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผุดไอเดียสุดเจ๋ง! "สวดมนต์รอหมอ" จิตใจสงบได้จริง

Publish 2016-07-17 10:09:10

วันนี้ (17 ก.ค. 59)  ผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้ให้ผู้ป่วยที่รอหมอได้สวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อมีจิตใจที่สงบไม่หงุดหงิด หลังจากที่มีคลิปคนไข้โวยเจ้าหน้าที่ เหตุหมอเลื่อนนัดแล้วไม่บอกล่วงหน้าปล่อยรอหน้าหลายชั่วโมงที่เคยเป็นกระแสโซเชียลอย่างหนัก ซึ่งครั้งนั้นเนื่องมาจากจำนวนผู้รับบริการที่โรงพยาบาลเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากเดิม ทำให้บริการจึงล่าช้าและเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ให้ข้อมูลกับผู้ที่มารับบริการอย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยรอรับบริการนานกว่าเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบบริการ

 

 




 

ต่อมาแผนกต่างๆของโรงพยาบาลจึงมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยระหว่างรอหมอ โดยแผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อได้ให้ผู้ป่วยสวดมนต์พร้อมเพียงกันกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จาการสอบถาม นางภัทรา ทวีทรัพย์ หัวหน้าสาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าการพยาบาลผู้ป่วยนอกกล่าวว่า แนวคิดให้พยาบาลและคนไข้ระหว่างรอแพทย์ตรวจคนไข้จะว่างไม่มีอะไรทำนอกจากดูทีวี อ่านหนังสือ แผ่นพับแล้ว ผู้ป่วยก็จะนั่งเฉยๆซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นโรงพยาบาลที่สร้างเสริมสุขภาพแต่ละหน่วยตรวจจะมีการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของหน่วยงาน เช่นแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมก็จะให้ออกกำลังกาย ส่วนแผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ การออกกำลังกายเป็นข้อจำกัดของผู้ป่วย เราจึงคิดว่าควรจะเสริมสุขภาพทางจิตเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความสุข ฉะนั้นการสวดมนต์แผ่เมตตาจะทำให้สุขภาพจิตของผู้ป่วยดีขึ้น ะหว่างรอแพทย์ตรวจดีกว่าการนั่งอยู่เฉยๆ
 

ด้านนายนายณรงค์ ระดมเล็ก หัวหน้างานการพยาบาลแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ กล่าวว่า ระหว่างการเดินทางผู้ป่วยจะเจอปัญหารถติด ปัญหาไม่มีที่จอดรถ เมื่อมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่พยาบาลครั้งแรกก็อาจจะเกิดความหงุดหงิดหรือแม้แต่การประทะทางด้านคารมหรือแม้แต่มีอาการไม่พึงพอใจกันจึงได้เริ่มใช้วิธีการสวดมนต์แผ่เมตตา เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เมื่อคนเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้น หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว ปัญหาข้อร้องเรียนไม่มีอีกเลยและเวลาที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยระหว่างแพทย์พยาบาล มีการโต้ตอบหรือการใช้บริการต่างๆก็เป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้ป่วยพอใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 


 

ส่วน รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนายการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า โครงการสวดมนต์รอหมอของแผนกผู้ป่วยนอกกระดูกและข้อ โดยจะสวดมนต์แผ่เมตตาในช่วงเช้า ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีจิตใจที่สงบรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลทำให้มีความเมตตาซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกัน ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นไปได้อย่างดีหลังจากได้มีโครงการนี้แล้วทำให้การสื่อสารที่มีความขัดข้องใจ รวมถึงช่วยให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ข้อร้องเรียนต่างๆก็ลดลงไป ผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลได้ยิ้มย่อผ่องใสและอยากจะให้โรงพยาบาลของเราเป็น smile hospitalเป็นโรงพยาบาลแห่งรอยยิ้มอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว : อนันต์ วิจิตรประชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ปทุมธานี



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ